Prima   -  Noutăți - Conferința de lansare a inițiativei „Reabilitarea ecologică a Rîului Bîc”

Conferința de lansare a inițiativei „Reabilitarea ecologică a Rîului Bîc”

   
22.12.2011   2706 Accesări  

Miercuri, 21 decembrie a avut loc ședința de lansare a inițiativei „Reabilitatea ecologică a rîului Bîc".  La eveniment au participat primari ai localităților din raioanele Strășeni, Anenii Noi, Călărași, Ialoveni, reprezentanți ai Consiliilor raionale. 

Prezent la eveniment, Rodion Bajureanu, viceministrul Mediului a salutat această inițiativă menționînd că doar prin conjugarea eforturilor comune se pot face schimbări majore privind îmbunătățirea mediului și reabilitarea ecologică.

Directorul Centrului Național de Mediu, Ina Coșeru a menționat că acest Consiliu de Bazin este un instrument important care poate fi folosit pe deplin pentru protecția resurselor de apă în regiunea de dezvoltare centru.

Vladimir Garaba, președintele Mișcării Ecologiste din Moldova, OT Chișinău a adus la cunoștința primarilor Regulamentul de funcționare a Consiliului de Bazin Bîc. Prin decizia tuturor participanților, componența nominală a Consiliului va fi aleasă la prima ședință. Potrivit regulamentului, acesta este o structură democratică din care fac parte  APL - uri, Agenții, Instituții și ONG - uri din regiune. Aceștia vor participa la elaborarea și realizarea diferitelor Planuri de acțiuni în scopul protecției resursele acvatice și naturale.

Consiliul de Bazin este un organ consultativ sub-bazinal obștesc, creat pentru bazinul rîului Bîc, care traversează trei raioane din Regiunea de Dezvoltare Centru: Călărași, Strășeni și Anenii Noi și va colabora permanent cu alte instituții de resort pe problemele promovării și implementării politicii în domeniul apelor, precum și utilizării raționale și protecției resurselor de apă din bainul rîului Bîc. Una din primele sarcini ale acestui consiliu va fi elaborarea Planului de management al rîului Bîc.

Menționăm că un exemplu de Consiliu de Bazin, care este funcționabil poate servi Consiliul de Bazin al rîului Cubolta.

               

22 decembrie 2011

erviciul de presă ADR Centru