Prima   -  Noutăți - Al patrulea atelier de lucru în domeniul planificării regionale în sectorul managementului deșeurilor solide

Al patrulea atelier de lucru în domeniul planificării regionale în sectorul managementului deșeurilor solide

   
19.06.2013   1053 Accesări  

Grupul de lucru  pentru sectorul managementului deșeurilor solide s-a întîlnit astăzi în cadrul celui de-al patrulea atelier de lucru în domeniul planificării regionale în sectorul managementului deșeurilor în Regiunea Centru (MDS).

În cadrul atelierului a fost prezentat sumarul documentului de lucru al planului regional în domeniul MDS, inclusiv rezultatele analizelor financiare a soluțiilor tehnice ale sistemului regional de management al deșeurilor și recomandările de rigoare, rezultatele analizei instituționale de management al deșeurilor și recomandările relevante precum și punerea în discuții aspectelor de gender în MDS.

Reprezentați ai Ministerului Dezvoltării Regionale și Construcțiilor, Ministerul Mediului și membrii ai grupului de lucru din Regiunea de Dezvoltare Centru: reprezentanți ai administrațiilor publice locale, inspecțiilor ecologice raionale, gospodăriilor comunal-locative, specialiști ADR Centru, consultanți ai Agenției de Cooperare Internațională a Germaniei (GIZ), reprezentanți ONG și studenți de la Academia de Administrare Publică (AAP) au lucrat în grupuri pentru a identifica și crea o viziune despre un sistem de management a deșeurilor solide în regiune.

Astfel, participanții la atelier au avut ocazia să-și expună punctul lor de vedere asupra tuturor variantelor propuse în cadrul discuțiilor cu experții prezenți. În finalul atelierului s-a ajuns la concluzia că se dispune de un document de lucru al planului regional în domeniul MDS, care necesită definitivat și aprobat. Totodată, se solicită o implicare activă a membrilor grupului de lucru pentru a susține acest document și a-l îmbunătăți cu propuneri constructive privind construcția noilor obiecte, proiecte în derulare în localități.

       

Acest atelier este o continuare a celor precedente în domeniul planificării regionale sectoriale. La nivel regional, se dorește o eficientizare a serviciilor publice în domeniul MDS, inclusiv optimizarea nivelului calității acestor servicii prin acțiuni de modernizare a lor în corespundere cu standardele europene, precum și asigurarea conectării etapizate a acestor servicii la sistemele naționale.

Atelierul de lucru a fost organizat în cadrul proiectului „Modernizarea Serviciilor Publice Locale”, aria de intervenție 2, „Planificarea și Programarea Regională”, ce acordă suport Ministerului Dezvoltării Regionale și Construcțiilor și ADR-urilor în demararea procesului de planificare regională în sectorul MDS, prin implementarea principiului participativ. Acest proces se axează pe antrenarea reprezentaților grupului de lucru, precum și a altor actori interesați în luarea deciziilor asupra nivelului de servicii dorit, în ateliere de lucru specializate. Acestea sunt organizate în cele trei regiuni de dezvoltare ale Republicii Moldova și au menirea să dezvolte capacitățile de planificare sectorială la nivel regional și local.


Arrow Prev

              

          

Arrow Next