Prima   -  Noutăți - Atelier de lucru nr. 3 Planificarea regională în sectorul alimentarea cu apă și canalizare (AAC)

Atelier de lucru nr. 3 Planificarea regională în sectorul alimentarea cu apă și canalizare (AAC)

   
19.07.2013   969 Accesări  

Pe data de 18 iulie curent a avut loc cel de-al treilea atelier AAC, organizat de ADR Centru și Agenția de Cooperare Internațională a Germaniei (GIZ). La atelier au participat cîte un reprezentant de la MDRC, Agenția "Apele Moldovei" și CALM, membrii grupului de lucru AAC, directori ai întreprinderilor municipale din domeniu, experți din țară și străinătate, studenți AAP. Obiectivele atelierului au fost: prezentarea, discutarea și confirmarea analizei situației hidrogeologice în raioanele din regiune cu identificarea surselor de apă potabilă; identificarea soluțiilor posibile de alimentare cu apă și sanitație; formarea viziunii asupra dezvoltării serviciilor AAC.

Atelierul a fost structurat în 3 sesiuni. În sesiunea I s-au analizat sursele de apă existente în Regiunea de Dezvoltare Centru (identificarea surselor de apă, calitatea apei, inclusiv indicarea gradului de poluare), urmată de un exercițiu ce ținea de confirmarea/comentarea veridicității datelor prezentate și/sau propuneri de îmbunătățire a analizei efectuate de către experți. În sesiunea a doua și a treia s-au analizat separat aprovizionarea cu apă și canalizarea, la fiecare compartiment realizîndu-se și cîte un exercițiu practic.

În termen de o lună, ca temă pentru acasă, membrii grupului de lucru, împreună cu factorii de decizie din fiecare raion, vor discuta și, ulterior, transmite la ADR Centru viziunea lor asupra domeniului AAC într-o perspectivă de pînă la 2020, viziuni care vor fi unite într-o viziune generală regională. De asemenea, fiecare raion va completa un formular cu informații succinte despre: resursele hidrologice, consumul de apă, situația demografică, infrastructura existentă și starea acesteia, principalele probleme, prioritățile de dezvoltare ale sectorului.

Arrow Prev

              

          

Arrow Next