Prima   -  Noutăți - ADR Centru - ANGAJEAZĂ!!!

ADR Centru - ANGAJEAZĂ!!!

   
11.12.2013   1553 Accesări  
 • Funcția vacantă: Contabil

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

 Denumirea şi sediul Instituţiei publice organizatoare a concursului:

 Condiţiile de participare la concurs:

 • Cetăţean al Republicii Moldova;
 • Studii: Superioare, de licenţă şi masterat sau echivalente  în domeniul evidenţei contabile.
 • Experienţă profesională: minimum 5 ani stagiu de muncă în domeniul contabilităţii.
 • Cunoaşterea legislaţiei în vigoare a RM, normelor, metodologiilor domeniului de activitate;
 • Abilităţi excelente personale şi de  comunicare;
 • Cunoştinţe excelente oral şi în scris a limbilor româna şi rusă;
 • Cunoşterea programei 1-C;
 • Cunoştinţe de operare  la calculator: Word, Excel; Internet.

Sarcini și responsabilități: 

 • Organizarea metodologiei de contabilitate şi de raportare în conformitate cu Standardele de contabilitate din Republica Moldova;
 • Pregătirea bugetului anual al ADR Centru asupra costurilor de venituri şi cheltuieli;
 • Înregistrarea cu autorităţile fiscale locale şi asigurarea ca toate rapoartele financiare şi fiscale statutare să fie pregătite în timp util;
 • Stabilirea procedurii de raportare interne şi externe, inclusiv administrarea conturilor, pentru a reflecta situaţia financiară a agenţiei;
 • Asigurarea ca toate articolele de venituri şi cheltuieli să fie înregistrate în registrele locale şi cărţi în conformitate cu cerinţele juridice din Republica Moldova şi politica contabilă a ADR;
 • Asumarea responsabilităţii de a recruta, gestiona şi dezvolta echipa de contabilitate;
 • Controlul şi executarea financiară a proceselor - verbale de execuție a lucrărilor, serviciilor şi achiziţionarea de bunuri la implementarea proiectelor din RDC în cadrul ADR Centru;
 • Să coordoneze cu alte direcţii conexe pentru a căuta cele mai bune soluţii cu privire la probleme de contabilitate;
 • Responsabil pentru relaţia ADR - ului cu auditorul intern și extern, consilierul fiscal şi autorităţile fiscale;
 • Îndeplinirea altor sarcini şi responsabilităţi delegate de director.
 • Răspunde de exercitarea atribuţiilor sale de serviciu în strictă conformitate cu legislaţia în vigoare,  Regulamentului ADR Centru, manualului intern al Agenţiei de Dezvoltare Regională Centru.
 • Răspunde de examinarea demersurilor, propunerilor, petiţiilor, obiecţiilor în termenii stabiliţi de legislaţia în vigoare;
 • Răspunde de sporirea competenţei sale profesionale.

 

 

 • Funcția vacantă: inginer și manager în construcții (devizier)

Specialistul în elaborarea, implementarea și monitorizarea proiectelor este angajat în cadrul Secției Managementul Proiectelor și exercită sarcini în conformitate cu atribuțiile de bază ale secției.

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

 Denumirea şi sediul Instituţiei publice organizatoare a concursului:

 Condiţiile de participare la concurs:

 • Cetățean al Republicii Moldova
 • Studii superioare în inginerie și management în construcții ;
 • Cunoaşterea calculatorului la un nivel avansat;
 • Experienţă de lucru în elaborarea, implementarea şi monitorizarea proiectelor de minim 3 ani;
 • Cunoaşterea limbilor română și rusă. Cunoașterea limbii engleze reprezintă un avantaj;
 • Abilități excelente de comunicare;
 • Abilități de verificare a calității elementelor de construcție ce se realizează în cadrul proiectului;
 • Abilități de control a execuției lucrărilor conform proiectului tehnic și a documentelor normative în vigoare.

Sarcini și responsabilități: 

 • Asista la pregătirea profilurilor proiectului, inclusiv elaborarea bugetelor şi implementarea orarelor;
 • Asista la implementarea generală şi managementul programelor/proiectelor incluse în programul ADR Centru;
 • Monitorizarea alocărilor, cererilor pentru eliberarea fondurilor, angajamentelor de fonduri şi plăţi a conturilor restante cu privire la programele/proiectele individuale;
 • Monitorizarea eliberării fondurilor pentru contractanţi, consultanţi, furnizori şi prestatori de servicii;
 • Asigurarea prezentării, revizuirii şi aprobării în timp util a documentelor de proiect;
 • Asistarea în pregătirea ofertelor de proiect, termenilor de referinţă şi conceptelor de proiect;
 • Dezvoltarea implementării proiectului şi indicatorilor de performanţă în legătură cu managementul şi convenirea asupra cerinţelor de raportare;
 • Asistarea în evaluarea licitaţiilor şi pregătirea rapoartelor de evaluare;
 • Implementarea strategiei de monitorizare şi evaluare a proiectului şi recomandarea modificărilor pe baza experienţei transferabile;
 • Stabilirea liniilor directoare privind monitorizarea şi evaluarea proiectului pentru diferite componente ale proiectului;
 • Coordonarea cu Directorul şi alţi membri ai personalului ADR Centru ca să fie îndeplinite cerinţele de asigurare a monitorizării şi evaluării;
 • Propune modalităţi de a introduce constatări de monitorizare şi evaluare în luarea deciziilor;
 • Coordonarea vizitelor la faţa locului şi consultărilor cu părţile interesate anumite ale programului/proiectului;
 • Întocmirea şi prezentarea rapoartelor în ceea ce priveşte rezultatele obţinute cu privire la programele/proiectele din cadrul competenţei lui/ei;
 • Asistarea directorului în pregătirea rapoartelor periodice privind activităţile, orarul, şi starea financiară a tuturor componentelor proiectului într-un format de raportare standard în conformitate cu cerinţele Guvernului, precum şi a altor agenţii de finanţare;
 • Verificarea și întocmirea devizelor .

Persoanele interesate pot depune personal/prin poştă/prin e-mail dosarul de concurs care va conţine: 

 • CV - ul (în formă tipică, cuprinzînd experienţa relevant pentru postul respectiv);
 • Copia buletinului de identitate;
 • Copii ale documentelor care certifică nivelul educaţional titlul/diploma/certificate, pentru confirmarea educaţiei obţinute;
 • Copia cărţii de muncă ca dovadă documentară a experienţei de muncă anterioară.

 

Data limită până când poate fi depus dosarul de concurs este 19.12.2013, ora 12.00

Persoană de contact:  Inesa Murgeneanu, specialist Resurse umane  

                                     Tel. (268)2 64 10

Arrow Prev

             

            

Arrow Next