Prima   -  Noutăți - ADR Centru - ANGAJEAZĂ!!!

ADR Centru - ANGAJEAZĂ!!!

   
27.12.2013   1910 Accesări  

Funcția vacantă: Specialist în elaborarea, implementarea și monitorizarea proiectelor

Specialistul va activa în cadrul Secției Managementul Proiectelor și va exercita sarcini în conformitate cu atribuțiile de bază ale secției 

 Denumirea şi sediul Instituţiei publice organizatoare a concursului:

 Condiţiile de participare la concurs:

 • Cetățean al Republicii Moldova
 • Studii superioare în inginerie și management în construcții ;
 • Cunoaşterea calculatorului la un nivel avansat;
 • Experienţă de lucru în inginerie și management construcții de minim 3 ani;
 • Cunoaşterea limbilor română și rusă. Cunoașterea limbii engleze reprezintă un avantaj;
 • Abilități de verificare a calității elementelor de construcție ce se realizează în cadrul proiectelor;
 • Abilități de control a execuției lucrărilor conform proiectulor tehnice și a documentelor normative în vigoare.

Sarcini și responsabilități: 

 • Asista la pregătirea profilurilor proiectului, inclusiv elaborarea bugetelor şi implementarea orarelor;
 • Asista la implementarea generală şi managementul programelor/proiectelor incluse în programul ADR Centru;
 • Monitorizarea alocărilor, cererilor pentru eliberarea fondurilor, angajamentelor de fonduri şi plăţi a conturilor restante cu privire la programele/proiectele individuale;
 • Asistență în evaluarea licitațiilor de lucrări în construcții;
 • Verificarea și întocmirea devizelor .
 • Coordonarea cu Directorul şi alţi membri ai personalului ADR Centru ca să fie îndeplinite cerinţele de asigurare a monitorizării şi evaluării;
 • Coordonarea vizitelor la faţa locului şi consultărilor cu părţile interesate anumite ale programului/proiectului;
 • Întocmirea şi prezentarea rapoartelor în ceea ce priveşte rezultatele obţinute cu privire la programele/proiectele din cadrul competenţei lui/ei;

Persoanele interesate pot depune personal/prin poştă/prin e-mail dosarul de concurs care va conţine: 

 • CV - ul (în formă tipică, cuprinzînd experienţa relevant pentru postul respectiv);
 • Copia buletinului de identitate;
 • Copii ale documentelor care certifică nivelul educaţional titlul/diploma/certificate, pentru confirmarea educaţiei obţinute;
 • Copia cărţii de muncă ca dovadă documentară a experienţei de muncă anterioară.

Data limită până când poate fi depus dosarul de concurs este 10.01.2014, ora 15.00

Persoană de contact:  Inesa Murgeneanu, specialist Resurse umane  

Tel. (268)2 64 10

 

Arrow Prev

             

            

Arrow Next