Prima   -  Noutăți - Proiectul Strategiei Naționale de Dezvoltare Regională pentru anii 2016-2020

Proiectul Strategiei Naționale de Dezvoltare Regională pentru anii 2016-2020

   
16.11.2015   2031 Accesări  

Ministerul Dezvoltării Regionale și Construcțiilor (MDRC) prezintă pentru consultare publică proiectul Strategiei Naționale de Dezvoltare Regională pentru anii 2016-2020.

Potrivit legislației în vigoare, Strategia națională de dezvoltare regională este principalul document de planificare a dezvoltării regionale și prezintă activitățile privind implementarea politicii în domeniu.

Reieșind din aceste prevederi și în scopul asigurării ascensiunii  procesului de implementare a politicii de dezvoltare regională, inițiat în anul 2006 și ținînd cont de faptul că termenul de realizare a acțiunilor Strategiei Naționale de Dezvoltare Regională, aprobate prin Hotărîrea Guvernului nr.685 din 04 septembrie  2013 expiră la finele anului curent, MDRC a inițiat procesul de elaborare a unei noi Strategii.

Trebuie de menționat faptul, că procesul de elaborare a noii Strategii a fost precedat  de o Evaluare intermediară a implementării Strategiilor naționale de dezvoltare regională începînd cu anul 2010, care a fost efectuat de experți independenți contractați special în acest scop de către o organizație internațională.

Rezultatele Evaluării intermediare au servit drept bază pentru  formularea obiectivelor specifice a noii Strategii, precum și au evidențiat anumite deficiențe, care se propun  a fi diminuate pe parcursul termenului de implementare a SNDR 2016-2020.

SNDR a fost elaborată ținînd cont de prevederile legislației naționale în vigoare din domeniul specific dar și din domenii interconectate procesului de dezvoltare regională.

Elementul esențial în documentul propus pentru consultări publice constă în conștientizarea că abordarea sectorială îngustă, aplicată în perioadele precedente necesită a fi modificată, iar procesul de dezvoltare regională  urmează să treacă la un nou nivel conceptual,  unde SNDR devine un document de politici integrat intersectorial, care  va asigura sinergia de efort pentru multiplele resurse disponibile, astfel încît procesul de dezvoltare regională să devină mai eficient, mai eficace și mai rezultativ.

Strategia ia în considerație trei elemente principale ale dezvoltării regiunilor: competitivitate, coeziune și buna guvernare.

SNDR 2016-2020 a fost elaborată de grupul mixt de specialiști ai MDRC, cu participarea activă a specialiștilor ADR și a membrilor Grupului de lucru interministerial, creat prin ordinul Ministrului.

Consultanță și un suport semnificativ  în elaborarea Strategiei a fost acordat  de experți naționali şi internaționali din Polonia, Germania, și Marea Britanie.

Obiecțiile, comentariile și propunerile pe marginea documentului propus pentru consultare publică le puteți expune persoanelor responsabile pîna la data de 25 noiembrie 2015. 

Persoane responsabile
Igor Malai, Șef adjunct DGDR; tel: 0 22 294 565; e-mail: igor.malai@mdrc.gov.md; Dorin Andros, Șef Direcție politică și cooperare regională, tel: 0 22 204 543; e-mail: dorin.andros@mdrc.gov.md

Pentru detalii accesați aici.