Prima   -  Noutăți - Consultări publice pe marginea proiectului Strategiei Naționale de Dezvoltare Regională 2016-2020

Consultări publice pe marginea proiectului Strategiei Naționale de Dezvoltare Regională 2016-2020

   
02.12.2015   2034 Accesări  

Ministerul Dezvoltării Regionale și Construcțiilor (MDRC) organizează mîine, 3 decembrie 2015, consultări publice pe marginea proiectului Strategiei Naționale de Dezvoltare Regională pentru anii 2016-2020. Potrivit legislației în vigoare, SNDR este principalul document de planificare a dezvoltării regionale și prezintă activitățile privind implementarea politicii în domeniu.

 Menționăm că faptul, că procesul de elaborare a noii Strategii a fost precedat  de o Evaluare intermediară a implementării Strategiilor naționale de dezvoltare regională începînd cu anul 2010, care a fost efectuat de experți independenți contractați special în acest scop de către o organizație internațională.

Rezultatele evaluării intermediare au servit drept temei pentru  formularea obiectivelor specifice a noii Strategii, precum și au evidențiat anumite deficiențe, care se propun  a fi diminuate pe parcursul termenului de implementare a SNDR 2016-2020.

SNDR a fost elaborată ținînd cont de prevederile legislației naționale în vigoare din domeniul specific dar și din domenii interconectate procesului de dezvoltare regională.

Elementul esențial în documentul propus pentru consultări publice constă în conștientizarea că abordarea sectorială îngustă, aplicată în perioadele precedente necesită a fi modificată, iar procesul de dezvoltare regională  urmează să treacă la un nou nivel conceptual,  unde SNDR devine un document de politici integrat intersectorial, care  va asigura sinergia de efort pentru multiplele resurse disponibile, astfel încît procesul de dezvoltare regională să devină mai eficient, mai eficace și mai rezultativ.

Strategia ia în considerație trei elemente principale ale dezvoltării regiunilor: competitivitate, coeziune și buna guvernare.

SNDR 2016-2020 a fost elaborată de grupul mixt de specialiști ai MDRC, cu participarea activă a specialiștilor ADR și a membrilor Grupului de lucru interministerial, creat prin ordinul Ministrului.

Consultanță și un suport semnificativ  în elaborarea Strategiei a fost acordat  de experți naționali şi internaționali din Polonia, Germania, și Marea Britanie.

Obiecțiile, comentariile și propunerile pe marginea documentului propus pentru consultare publică le puteți expune persoanelor responsabile pîna la data de 25 noiembrie 2015. 

http://www.particip.gov.md/proiectview.php?l=ro&idd=2692