Prima   -  Noutăți - Strategia de Dezvoltare Regională Centru pentru anii 2016-2020 a fost supusă unei dezbateri publice

Strategia de Dezvoltare Regională Centru pentru anii 2016-2020 a fost supusă unei dezbateri publice

   
24.12.2015   2270 Accesări  

Astăzi, 24 decembrie, în incinta Consiliului raional Ialoveni a fost organizată o ședință de consultare publică pe marginea proiectului Strategiei de Dezvoltare Regională  Centru (SDR Centru) pentru anii 2016-2020.

La evenimentul de consultare publică a documentului strategic  au participat autorități publice locale, reprezentanți ai sectorului neguvernamental și ai mediului academic din Centrul țării, reprezentanți ai Agenției de Cooperare Internațională a Germaniei (GIZ), experți locali și naționali și alți factori interesați. Participanții și-au expus opiniile vizavi de noul document strategic,  și au venit cu propuneri concrete în vederea îmbunătățirii SDR Centru.

Șeful Direcției politică și cooperare regională a MDRC, Dorin Andros, prezent la eveniment, a menționat importanța acestui document pentru Regiunea Centru. „Această Strategie este rezultatul unor eforturi conjugate a tuturor factorilor implicații în elaborarea documentului. Am înregistrat un rezultat bun, dar aș vrea să menționez că, în prezenta strategie, lipsește un capitol care ar prezenta rolul actorilor de implementare a politicii de dezvoltare regională, și aici mă refer la autorițățile publice locale, care sînt beneficiarii direcți ai Strategiei și a proiectelor implementate. Aș vrea să văd la compartimentul responsabili nu agenția, ci APL și CRD, agenția să vină doar cu suport în calitate de partener. Această idee va fi promovată și inclusă în proiectul Strategiei." Reprezentantul MDRC a apreciat efortul Grupului de lucru care a lucrat la elaborarea documentului și a accentuat faptul că e foarte important ca la această etapă să fie înaintate cît mai multe propuneri de îmbunătățire a Strategiei. Aici Șeful Direcției politică și cooperare regională, a îndemnat participanții la ședință să țină cont de fatul că Fondul Național de Dezvoltare Regională constituie 1% din bugetul de stat. De asemenea, reprezentanții regionali au fost încurajați să încerce să identifice și soluții de finanțare în cazul în care vin cu anumite propuneri, dar și să țină cont ca activitățile înaintate să fie eligibile și posibil de a fi realizate. 

Directorul interimar al ADR Centru, Eduard Ungureanu, a ținut să mulțumească reprezentanților regionali pentru implicarea și deschiderea de care au dat dovadă la fiecare etapă de elaborare și consultare a SDR Centru. Tot aici, directorul interimar a menționat importanța acestui document pentru dezvoltarea Regiunii Centru și a îndemnat reprezentanții celor 13 raioane din componența Regiunii Centru să țină cont de acest document atunci cînd elaborează Strategiile locale de dezvoltare.

În cadrul ședinței de astăzi, Ala Bragoi, șefa secției Planificare strategică și programare a ADR Centru a prezentat participanților la Consultările publice Profilul Regiunii de Dezvoltare Centru și tendințe de dezvoltare ale acesteia. De asemenea, au fost menționate obiectivele, măsurile și acțiunile pentru Strategia de Dezvoltare Regională Centru 2016-2020.

Documentul reprezintă noul cadru strategic în domeniu și planifică dezvoltarea regională în zona de Centru a Republicii Moldova pentru următorii 5 ani și a fost elaborat ținând cont de prevederile legislației naționale în vigoare din domeniul specific, dar și din domenii interconectate procesului de dezvoltare regională.

Proiectul SDR Centru 2016-2020 a fost elaborat de către specialiștii ADR Centru cu suportul Comitetului de planificare strategică și a experților oferiți de Agenția de Cooperare Internațională a Germaniei (GIZ).

Sugestiile, comentariile și propunerile pe marginea documentului propus pentru consultare publică le puteți expune persoanei responsabile până în data de 31 decembrie 2015, ora 16.00.

Persoană responsabilă:

Ala Bragoi, șef Secție planificare strategică și programare; tel. (0268) 26560, 078883936; e-mail: oficiu.adrc@gmail.com ,ala.bragoi@adrcentru.md

Proiectul SDR Centru 2016-2020 urmează a fi aprobat la următoare ședință a Consiliului Regional pentru Dezvoltare Centru, care va avea loc la începutul anului 2016.