Prima   -  Noutăți - Agenția de Dezvoltare Regionale Centru anunță concurs pentru ocuparea funcției vacante din cadrul agenției: Specialist în Secția planificare strategică și programare (1 unitate)

Agenția de Dezvoltare Regionale Centru anunță concurs pentru ocuparea funcției vacante din cadrul agenției: Specialist în Secția planificare strategică și programare (1 unitate)

   
05.06.2017   2040 Accesări  

Funcția vacantă: Specialist în Secția planificare strategică și programare (1 unitate).

Responsabilități: 

  • Colectează și proceseazădate de ordin economic și social, specifice regiunii, în vederea elaborării analizei economico-sociale și a altor documente de sinteză necesare în procesul de elaborare a documentelor de planificare strategică.
  • Analizează situația social-economică (evoluția indicatorilor regionali) și tendințele de dezvoltare a Regiunii de Dezvoltare Centru; participă în activitățile ce țin de elaborarea de studii și analize pentru regiune.
  • Elaborarează/actualizează documentelede planificare strategică la nivel de regiune - Strategia de Dezvoltare Regională Centru și Planul Operaţional Regional.
  • Monitorizează și evaluează implementarea politicilor de dezvoltare regională în conformitate cu legislația în vigoare și a deciziilor adoptate de Consiliul Regional pentru Dezvoltare.
  • Elaborează sistemul de indicatori de monitorizare a Strategiei de Dezvoltare Regională Centru și a Planului Operaţional Regional și elaborează rapoarte periodice de implementare a acestora.
  • Acordă suportul informaţional şi consultativ membrilor Consiliului Regional pentru Dezvoltare Centru, organizează şedinţele Consiliului Regional pentru Dezvoltare Centru.

Calificări:

-       Cetățean al Republicii Moldova;

-       Studii superioare în Economie/Management/Administrație Publică/Statistică;

-       Activitatea în structurile administrației publice sau instituții cu activități conexe politicilor de dezvoltare va constitui un avantaj;

-       Cunoștințe de operare la calculator: Word, Excel, PowerPoin;

-       Cunoștințe excelente a limbii române oral și scris, de dorit posedarea  limbii ruse, cunoașterea limbii engleze prezintă un avantaj.  

-       Experienţă pozitivă de lucru în colectiv, spirit de echipă şi de muncă constructivă;

Lista de referință pentru interviul de angajare:

1.      Legea privind dezvoltarea regională în Republicii Moldova nr. 438-XVI din 28 decembrie 2006, http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&id=320885

2.      Legea nr. 239 din 13.10.2016 pentru aprobarea Strategiei naționale 
de dezvoltare regională pentru anii 2016-2020, http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=368696

3.      Hotărîrea Guvernului nr. 33 din 11.01.2007 cu privire la regulile de elaborare și cerințele unificate față de documentele de politici.

http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=319904

4.      Hotărîrea Guvernului nr.127 din  08.02.2008 cu privire la măsurile de realizare a Legii nr. 438-XVI din 28 decembrie 2006 privind dezvoltarea regională în Republica Moldova. http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=326943

5.      Documentul unic de program pentru anii 2017-2020, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.203 din  29.03.2017 http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=2&id=369893

6.      Strategia de Dezvoltare Regională Centru 2016-2020, aprobată prin Decizia CRD Centru nr.01/02 din 11.02.2016

http://www.adrcentru.md/pageview.php?l=ro&id=2637&idc=540

7.      Planul Operaţional Regional al RDC 2017-2020, aprobat de către CRD Centru.

https://ru.scribd.com/document/339489330/POR-Centru-2017-2020

8.      Programe Regionale Sectoriale în 5 domenii: (1) managementul deșeurilor solide, (2) alimentare cu apă și canalizare, (3) Infrastructurii Drumurilor Locale și Regionale, (4) (Eficiența Energetică a clădirilor publice), (5) Atractivității Turistice.

http://www.adrcentru.md/pageview.php?l=ro&idc=542&t=/Planificare-i-programare-regionala/Programe-regionale-sectoriale-PRS&

Persoanele interesate pot depune personal/prin poștă/prin e-mail dosarul de concurs care va conține:

-       CV- ul (în formă tipică, cuprinzînd experiența relevant pentru postul respectiv);

-       Copia buletinului de identitate;

-       Copii ale documentelor care certifică nivelul educațional titlul/diploma/certificate, pentru confirmarea educației obținute;

-       Copia cărții de muncă ca dovadă documentară a experienței de muncă anterioară.

Data limită de depunere a dosarului de concurs este 12.06.2017.

Tel./fax: (268)  2 26 92

E-mail: oficiu.adrc@gmail.com, office@adrcentru.md

Adresa poștală: MD-6801 or. Ialoveni, str. Alexandru cel Bun, 33, et. IV

Persoană de contact: Neaga Natalia, specialist Resurse umane,tel.(268)26410 

Arrow Prev

              

          

Arrow Next