Prima   -  Noutăți - Agenția de Dezvoltare Regională Centru anunță prelungirea termenului de concurs pentru angajarea Specialistului în elaborarea, implementarea și monitorizarea proiectelor (1 unitate)

Agenția de Dezvoltare Regională Centru anunță prelungirea termenului de concurs pentru angajarea Specialistului în elaborarea, implementarea și monitorizarea proiectelor (1 unitate)

   
07.08.2017   674 Accesări  

Condiții de participare:

 • Cetățean al Republicii Moldova;
 • Studii superioare îninginerie și management în construcții (cu diplomă de licență, sau masteranzi);
 • Experienţă de lucru în elaborarea, implementarea şi monitorizarea proiectelor de minim 1 an;.
 • Cunoaşterea calculatorului la un nivel avansat;
 • Cunoaşterea limbii română obligatoriu. Cunoașterea limbilor rusă și engleză reprezintă un avantaj;
 • Abilități excelente de comunicare;
 • Abilități de verificare a calității elementelor de construcție ce se realizează în cadrul proiectului;
 • Abilități de control a execuției lucrărilor conform proiectului tehnic și a documentelor normative.

Sarcini și responsabilități:  

 • Asistă la pregătirea profilurilor proiectului, inclusiv elaborarea bugetelor şi implementarea orarelor;
 • Asistă la implementarea generală şi managementul programelor/proiectelor incluse în programul ADR Centru;
 • Monitorizează eliberarea fondurilor pentru contractanţi, consultanţi, furnizori şi prestatori de servicii;
 • Asistență în evaluarea licitațiilor de lucrări în construcții;
 • Verificarea devizelor .
 • Coordonarea cu Directorul şi alţi membri ai personalului ADR Centru ca să fie îndeplinite cerinţele de asigurare a monitorizării şi evaluării;
 • Coordonarea vizitelor la faţa locului şi consultărilor cu părţile interesate anumite ale programului/proiectului;
 • Întocmirea şi prezentarea rapoartelor în ceea ce priveşte rezultatele obţinute cu privire la programele/proiectele din cadrul competenţei lui/ei;

Lista de referință pentru interviul de angajare: 

 • Legea nr. 438 din 28.12.2006privind dezvoltarea regională în Republica Moldova;
 • Legea nr. 780 din 27.12.2001 privind actele legislative;
 • Legea nr.317 din 18.07.2003 privind actele normative ale Guvernului și ale altor autorități ale administrației publice centrale
 • Legea nr.163 din 09.07.2010 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții;
 • H.G. nr.285 din 23.05.1996 privind aprobarea Regulamentului de recepție a construcțiilor și instalațiilor aferente;
 • H.G. nr.361 din 25.06.1996 cu privire la asigurarea calității construcțiilor;
 • Legea nr.721 din 02.02.1996 privind calitatea în construcții.

Persoanele interesate pot depune personal/prin poştă/prin e-mail dosarul de concurs care va conţine:

 • CV - ul;
 • Copia buletinului de identitate;
 • Copii ale documentelor care certifică nivelul educaţional titlul/diploma/certificate;
 • Copia carnetului de muncă ca dovadă documentară a experienţei de muncă anterioară.

Data limită până când poate fi depus dosarul de concurs este 07 septembrie 2017

 • Tel. (268)  264 10/ Fax (268)  226 92
 • E-mail: oficiu.adrc@gmail.com, office@adrcentru.md 
 • Adresa poştală: MD-6801 or. Ialoveni, str. Alexandru cel Bun, 33, et. IV
 • Persoană de contactNeaga Natalia, Specialist resurse umane 
Arrow Prev

              

          

Arrow Next