Prima   -  Noutăți - Agenția de Dezvoltare Regională Centru anunță concurs pentru angajarea Specialistului în comunicare (1 unitate, pe perioadă determinată)

Agenția de Dezvoltare Regională Centru anunță concurs pentru angajarea Specialistului în comunicare (1 unitate, pe perioadă determinată)

   
03.08.2017   554 Accesări  

Condiții de participare:

  • Cetățean al Republicii Moldova;
  • Studii superioare, de licenţă sau echivalente în domeniul jurnalistic, relaţiilor cu publicul, filologie;
  • Experienţă de lucru în domeniul relațiilor publice, jurnalism minim 1 an;
  • Cunoaşterea calculatorului la un nivel avansat;
  • Cunoaşterea limbii române la un nivel avansat. Cunoașterea limbilor rusă și engleză reprezintă un avantaj.

Sarcini și responsabilități:  

  • Îndeplinirea calitativă a sarcinilor şi atribuţiilor ce ţin de relaţiile cu mass-media;
  • Asigurarea politicii de transparenţă a activității Agenției, gestionarea imaginii publice a instituţiei pe plan intern şi extern, relaţiile acestuia cu societatea, structurile statului şi cetăţenii;
  • Realizarea şi menţinerea permanentă a legăturii cu Agenţiile de presă, posturile TV şi radio, precum şi cu ediţiile periodice şi cotidiene;
  • Gestionarea şi monitorizarea plasării informaţiei pe site-ul oficial al instituţiei;
  • Asigurarea activităților de planificare în planul anual la capitolul comunicare;
  • Oferirea informaţiilor veridice despre activitatea Agenției reprezentanţilor mass-media;
  • Realizarea comunicatelor de presă;
  • Promovează în cadrul agenției o cultură organizaţională bazată pe valori umane, responsabilități sociale şi relaţii de muncă amiabile.

Lista de referință pentru interviul de angajare: 

  Persoanele interesate pot depune personal/prin poştă/prin e-mail dosarul de concurs care va conţine:

  • CV - ul;
  • Copia buletinului de identitate;
  • Copii ale documentelor care certifică nivelul educaţional titlul/diploma/certificate;
  • Copia carnetului de muncă ca dovadă documentară a experienţei de muncă anterioară.

Data limită până când poate fi depus dosarul de concurs este 07 august 2017

  • Tel. (268)  264 10/ Fax (268)  226 92
  • E-mail: oficiu.adrc@gmail.com, office@adrcentru.md 
  • Adresa poştală: MD-6801 or. Ialoveni, str. Alexandru cel Bun, 33, et. IV
  • Persoană de contactNeaga Natalia, Specialist resurse umane 
Arrow Prev

              

          

Arrow Next