Prima   -  Noutăți - Agenția de Dezvoltare Regională Centru a desfășurat două noi proceduri de licitații publice

Agenția de Dezvoltare Regională Centru a desfășurat două noi proceduri de licitații publice

   
27.02.2018   957 Accesări  

Agenția de Dezvoltare Regională Centru, în calitate de autoritate contractantă, a desfășurat două noi proceduri de licitații publice privind contractarea serviciilor de proiectare investiții în domeniul aprovizionării cu apă potabilă și canalizare pentru s. Ustia, (Lot CA 1), orașul Ungheni, (Lot CA 2 și  or. Călărași (Lot CA 3)  și contractarea serviciilor de proiectare investiții în domeniul creșterii eficienței energetice pentru Liceul Teoretic „Mihai Eminescu”, mun. Ungheni ( Lot CE 1), Liceul Teoretic „Ion Vatamanu”, or. Strășeni (Lot CE 2), Liceul Teoretic „Alexei Mateevici” , or. Șoldănești (Lot CE 3), Liceul teoretic „Holercani”, s.Holercani (Lot CE 4).

Astfel, pentru licitația privind aprovizionarea cu apă și canalizare pentru localitățile sus-menționate au fost înregistrate 4 oferte, iar pentru contractarea serviciilor de proiectare investiții în domeniul creșterii eficienței energetice au fost prezentate 3 oferte. Comisia de evaluare urmează să analizeze fiecare ofertă în parte și să desemneze antreprenorul care va fi împuternicit să execute lucrările prevăzute.

Sergiu Golovco, specialist în achiziții ADR Centru, președinte al comisiei de evaluare a deschis licitația, indicând scopul acesteia și prezentând succint datele tehnice ale lucrărilor supuse licitației. Totodată a dat citire componenței grupului de lucru și a menționat că  toate procedurile de achiziții publice care vor fi organizate de către Agenția de Dezvoltare Regională Centru pentru valorificarea mijloacelor financiare din Acordurile de Finanțare semnate între Agentia de Cooperare Internațională a Germaniei (GIZ) si Agențiile de Dezvoltare Regionale se vor desfășura conform Regulamentului_GIZ în domeniul Achizițiilor Publice.

Procedura de atribuire a contractului de achiziții publice va respecta cu strictețe regulile stabilite în prezentul Regulament (GIZ PRAG) elaborat în baza prevederile Ghidului practic PRAG1 al UE (versiunea din ianuarie 2016) pentru contractele de servicii și contractele de lucrări. Respectarea acestor reguli asigură alegerea obiectivă, transparentă și nediscriminatorie a contractanților cu ofertele competitive la cel mai bun raport preț-calitate sau cel mai bun preț, respectând, totodată, eficiența utilizării fondurilor publice

 

 
Arrow Prev

              

          

Arrow Next