Prima   -  Noutăți - Cadrul legal și experiența Slovaciei privind managementul sistemelor de aprovizionare cu apă (AAC) și canalizare au fost împărtășite în cadrul unui atelier de lucru la Ialoveni

Cadrul legal și experiența Slovaciei privind managementul sistemelor de aprovizionare cu apă (AAC) și canalizare au fost împărtășite în cadrul unui atelier de lucru la Ialoveni

   
26.04.2018   237 Accesări  

La Ialoveni a avut loc un atelier de lucru privind managementul sistemelor de aprovizionare cu apă (AAC) și canalizare: cadrul legal și experiența Slovaciei. La început de eveniment, Eugen Secrieu, specialist ADR Centru a prezentat succint proiectul „Apeduct magistral pentru localitatea Bardar - Acces la apă potabilă sănătoasă, îmbunătățire a sănătății publice și administrare durabilă a sistemului de aprovizionare cu apă”, proiect implementat de ADR Centru, cu susținerea Agenției de Dezvoltare Senec-Pezinok și a programului Slovak AID.

Prezent la eveniment, Viorel Jardan, director ADR Centru, a salutat prezența participanților și  și-a exprimat încrederea referitor la reușita implementării cu succes a proiectului iar în final beneficiarii vor avea apă de calitate. Liliana Belecciu, consultant național în domeniul regionalizării serviciilor de alimentare cu apă și canalizare din cadrul Ministerului Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului a prezentant aspectele principale ale politicii naționale de regionalizare a serviciului de alimentare cu apă și canalizare în Republica Moldova. A fost menționat faptul că alimentarea populaţiei cu apă potabilă şi în cantităţi suficiente este una din direcţiile prioritare în politica şi acţiunile statului pentru sănătate în relaţie cu mediul, fiind și o măsură eficientă în profilaxia maladiilor condiţionate de apă. Șeful departamentului tehnic producere, S.A. „Apă-Canal Chișinău, Ion Constantinov, a vorbit despre infrastructura instituției, programul de investiții prioritare și modelul de regionalizare a serviciilor. În cadrul atelierului a fost prezentată situația actuală privind serviciile AAC în raionul Ialoveni precum și situația privind calitatea apei potabile.

Experții slovaci, Natasa Urbanova și Angelika Matlohova au expus mai multe informații privind experiența Slovaciei în acest domeniu. Astfel, a fot prezentat un model al operatorului local de prestare a serviciilor publice și aspecte ale aprovizionării publice cu apă în Slovacia. S-a menționat faptul că în 2016, 94,2% din populația Slovaciei a fost aprovizionată cu apă din sistemul public de aprovizionare cu apă. 

În cadrul atelierului a fost pus în discuție și rolul APL-urilor și a altor actori în gestionarea sistemelor centralizate de apă. Primarul s. Ruseștii Noi, Pavel Codreanu, localitate beneficiară în cadrul acestui proiect, a menționat că autorităţile publice locale trebuie să fie conștiente că cooperarea intercomunală presupune și un înalt grad de coeziune, încredere și susținere reciprocă. Partea  a doua a atelierului a unit participanții în grupuri de lucru și au identificat principalele probleme și piedici pentru serviciile AAC: lipsa personalului calificat, lipsa regulamentelor privind formalizarea relației operator-consumator, transparența scăzută cu privire la tarif, slabă conștientizare din partea populației, etc.  În finalul atelierului participanții au concluzionat că promovarea soluţiilor alternative, realizarea de parteneriate publice-private în vederea soluţionării problemelor locale, includerea localităţii în proiecte de dezvoltarea regională, naţională, transfrontalieră şi internaţională, care favorizează atragerea de investiţii şi fonduri pentru dezvoltarea locală scot în relief capacităţile manageriale şi de planificare strategică existente la nivelul APL în care se implementează proiectul dat.

Amintim că proiectul regional „Apeduct magistral pentru localitatea Bardar - Acces la apă potabilă sănătoasă, îmbunătățire a sănătății publice și administrare durabilă a sistemului de aprovizionare cu apă" a fost înaintat pentru finanțare din Fondul Național de Dezvoltare Regională în cadrul Concursului de proiecte regionale pentru perioada 2017-2020, iar pentru cofinanțare proiectul a fost depus la Programul SlovacAid (Asistența Oficială de Dezvoltare a Guvernului Slovaciei). Proiectul va fi implementat în perioada 1 martie 2017 - 31 mai 2018. Suma grantului constituie 100 000 €, iar contribuția ADR Senec-Pezinok este 20 000 €.

 

 
Arrow Prev

              

          

Arrow Next