Prima   -  Noutăți - Agenția de Dezvoltare Regională Centru anunță prelungirea termenului de concurs pentru angajarea Specialistului în comunicare

Agenția de Dezvoltare Regională Centru anunță prelungirea termenului de concurs pentru angajarea Specialistului în comunicare

   
02.05.2018   911 Accesări  

Agenția de Dezvoltare Regională Centru anunță prelungirea concursului pentru angajarea Specialistului în comunicare 

(1 unitate, pe perioadă determinată) 

Condiții de participare:

 • Cetățean al Republicii Moldova;
 • Studii superioare, de licenţă sau echivalente în domeniul jurnalistic, relaţii cu publicul, filologie;
 • Experienţă de lucru în domeniul comunicării, relațiilor publice, jurnalism - minim 1 an;
 • Cunoaşterea calculatorului la un nivel avansat;
 • Cunoaşterea limbii române la nivel avansat. Cunoașterea limbii ruse și a limbii engleze reprezintă un avantaj;

Sarcini și responsabilități:  

 • Îndeplinirea calitativă a sarcinilor şi atribuţiilor ce ţin de relaţiile cu mass-media;
 • Asigurarea politicii de transparenţă a activității Agenției, gestionarea imaginii publice a instituţiei pe plan intern şi extern, relaţiile acestuia cu societatea, structurile statului şi cetăţenii;
 • Realizarea şi menţinerea permanentă a legăturii cu Agenţiile de presă, posturile TV şi radio, precum şi cu ediţiile periodice şi cotidiene;
 • Gestionarea şi monitorizarea plasării informaţiei pe site-ul oficial al instituţiei;
 • Asigurarea activităților de planificare în planul anual la capitolul comunicare;
 • Oferirea informaţiilor veridice despre activitatea Agenției reprezentanţilor mass-media;
 • Realizarea comunicatelor de presă;
 • Promovează în cadrul agenției o cultură organizaţională bazată pe valori umane, responsabilități sociale şi relaţii de muncă amiabile.

Lista de referință pentru interviul de angajare: 

Persoanele interesate pot depune personal/prin poştă/prin e-mail dosarul de concurs care va conţine:

 • CV - ul;
 • Copia buletinului de identitate;
 • Copii ale documentelor care certifică nivelul educational, titlul/diploma/certificate;
 • Copia carnetului de muncă ca dovadă documentară a experienţei de muncă anterioară.

Termenul limită pentru depunerea dosarelor de concurs este 31 mai 2018

  Tel. (268)  26410 / Fax (268)  22692

 • E-mail: oficiu.adrc@gmail.com, office@adrcentru.md 
 • Adresa poştală: MD-6801 or. Ialoveni, str. Alexandru cel Bun, 33, et. IV
 • Persoană de contactNeaga Natalia, Jurist/Specialist RU 

 

Arrow Prev

              

          

Arrow Next