Prima   -  Noutăți - Cerere de exprimare a interesului pentru: Servicii de elaborare a Studiilor de Fezabilitate pentru proiectele de infrastructură depuse la concurs de grupurile-client pentru finanțare în 2019 (companii de consultanță)

Cerere de exprimare a interesului pentru: Servicii de elaborare a Studiilor de Fezabilitate pentru proiectele de infrastructură depuse la concurs de grupurile-client pentru finanțare în 2019 (companii de consultanță)

   
02.08.2018   201 Accesări  

Programul Rural de Reziliență Economico-climatică Incluzivă (PRRECI), finanțat de Fondul Internațional pentru Dezvoltarea Agriculturii și implementat de Unitatea Consolidată de Implementare a Programelor IFAD(UCIP-IFAD), finanțează construcția proiectelor de infrastructură pentru grupurile de agenți economici.

UCIP-IFAD este în proces de evaluare și selectare a Cererilor de finanțare a obiectelor de infrastructură pentru anul 2019.

UCIP-IFAD va contracta în bază de concurs o companie pentru prestarea serviciilor de consultanță la elaborarea Studiilor de Fezabilitate a proiectelor investiționale pentru aproximativ 18 grupuri de agenți economici, care au depus cereri de finanţare pentru anul 2019.

Prestatorul de servicii selectat, în bază de concurs, va elabora Studiile de Fezabilitate pentru Proiectele de investiții în infrastructură care va include și impactul economic și financiar propriu zis.

Sarcini şi responsabilități:

Compania de consultanță va avea următoarele sarcini:

  • Studierea formularului cererii de finanțare și a Argumentării tehnico-economice, depuse la concurs de grupul-client, pentru a stabili obiectivele proiectului investițional, structura grupului client, domeniul de activitate economică, amplasarea etc. 
  • Elaborarea unui Plan grafic de activitate pentru fiecare Cerere, grup-client întru asigurarea elaborării Planului investițional în termenii stabiliți;
  • Vizitarea în teren a Grupului-client pentru colectarea și procesarea datelor despre activitatea de producere, recoltare și comercializare a producției a membrilor grupului;
  • Evaluarea potențialilor riscuri la proiectul investițional;
  • Evaluarea impactul economic, social și de mediu în urma construcției obiectului de infrastructură;
  • Elaborarea Studiului de Fezabilitate după structura agreată la semnarea contractului și prezentarea la UCIP-IFAD pentru aprobare;
  • Ajustarea  Studiului de Fezabilitate în baza observațiilor în scris eliberate de UCIP-IFAD la prezentare studiului de Fezabilitate.

    Cerințe minime de eligibilitate:

  • Persoană juridică înregistrată în Republica Moldova, disponibilă să presteze serviciile solicitate.
  • Experiență de cel puțin 5 ani în domeniul elaborării Planurilor de afaceri și a Studiilor de fezabilitate în domeniul investițiilor în agricultură și procesare a produselor agricole.
  • Echipă de experți calificați pentru prestarea serviciilor solicitate.

Prestatorul de servicii va fi selectat în conformitate cu metoda de Selectare Bazată pe Calitate-cost (QCBS), expusă în Manualul de Procurări IFAD. 

Doar companiile care vor fi selectate în Lista scurtă vor fi invitate să prezinte oferta tehnică și oferta financiară. 

Scrisoarea de exprimare a interesului va include materialele și informațiile care demonstrează experiența și calificarea ofertantului, completată conform modelului Scrisorii de Exprimare a Interesului publicată pe site-ul www.ucipifad.md în rubrica Achiziții, Licitația 58/18 PRRECI.

Expresiile de interes vor fi transmise în scris la adresa de mai jos (personal, prin poștă sau e-mail) până la 20.08.2018, ora 10:00. 

Mai multe informații pot fi solicitate în scris la adresa indicată mai jos:

Unitatea Consolidată pentru implementarea programelor IFAD (UCIP-IFAD)

Attn: Nadejda Russu, Specialist Procurări, of.  1303, 

bd. Ștefan cel Mare și Sfînt, 162,  Chișinău,

MD-2004,  Republica Moldova.

E-mail: procurement@ucipifad.md

Arrow Prev

              

          

Arrow Next