Prima   -  Noutăți - Demararea proiectelor în domeniul aprovizionării cu apă și canalizare în orașele Ungheni și Călărași

Demararea proiectelor în domeniul aprovizionării cu apă și canalizare în orașele Ungheni și Călărași

   
17.08.2018   401 Accesări  

În cadrul proiectului „Modernizarea serviciilor publice locale în Republica Moldova” (MSPL) implementat de Agenția de Cooperare Internațională a Germaniei (GIZ), prin intermediul Agenției de Dezvoltare Regională Centru (ADRC), se implementează proiectele „Îmbunătățirea serviciilor de Aprovizionare cu Apă și Canalizare în municipiul Ungheni și, respectiv, în orașul Călărași”. Proiectele vizează nu doar activități investiționale în infrastructurile de Aprovizionare cu Apă și Canalizare (AAC) în aceste localități, ci și activități ce țin de planificarea strategică locală și la nivel de raioane, de informare și sensibilizare a populației, de consolidare a capacităților operatorilor de AAC, dar și de regionalizare a acestor servicii prin cooperarea intercomunitară.

Astfel, de rezultatele investițiilor de cca 3,2 mil de euro în cadrul proiectului ”Îmbunătățirea serviciilor AAC în municipiul Ungheni” vor beneficia cca 35 de  mii de locuitori, prin reabilitarea a peste 12 km de apeduct, extinderea rețelelor de apeduct și canalizare cu peste 5 km și, respectiv, cca 6 km.

Iar de rezultatele investițiilor de cca 2,2 mil. EUR în cadrul proiectului ”Îmbunătățirea serviciilor AAC în orașul Călărași” vor beneficia cca 16 500 locuitori ai orașului prin reabilitarea a cca 14 km de apeduct și cca 5 km de canalizare, inclusiv prin extinderea rețelelei de aprovizionare cu apă cu cca 4 km.

În baza unei licitații publice, ADR Centru și Primăriile Ungheni și Călărași au semnat pe 6 iulie 2018 cu consorțiul ”Apcan Proiect” SRL și ”Allplan Proiect” SRL contracte, care prevăd executarea în termen de maximum 10 luni a documentațiilor/proiectelor tehnice pentru ambele proiecte.

În același timp, în domeniul planificării strategice locale au demarat procesele de actualizare a capitolelor AAC din Strategiile de dezvoltare socio-economică (SDSE) ale localităților Ungheni și Călărași, precum și cele ale raioanelor Ungheni și Călărași. În acest context, pe 25 mai 2018, în ambele localități, au avut loc primele ședințe ale Grupurilor de lucru pentru planificare strategică (GLPS), la nivel raional, în domeniul AAC. Experții GIZ/MSPL au prezentat derularea în timp a etapelor procesului de actualizare a capitolelor AAC din SDSE ale raioanelor Ungheni și Călărași. De asemenea, a fost discutat rolul GLPS în acest proces și au fost confirmați președinții și a secretarii acestor grupuri de lucru.

Pe 12 iulie, au fost organizate alte două ședințe ale GLPS (la Ungheni și Călărași). Experții au prezentat rezultatul analizelor situațiilor curente în ambele raioane, constatările și recomandările principale, precum și Planurile de acțiuni și măsuri de îmbunătățire a serviciilor AAC în raioanele respective. Actualmente, variantele inițiale ale capitolelor respective sunt publicate pe paginile web ale Consiliilor Raionale Ungheni și Călărași, precum și pe pagina web a Agenției de Dezvoltare Regională Centru, totodată au fost inițiate procedurile de organizare a audierilor publice.

 Finalizarea proiectelor este preconizată pentru luna decembrie 2020.

 

Arrow Prev

              

          

Arrow Next