Prima   -  Noutăți - Granturi pentru practici intensive de producere a strugurilor de masă, cum ar fi sistemele de producere Tendone / Pergola și Gable

Granturi pentru practici intensive de producere a strugurilor de masă, cum ar fi sistemele de producere Tendone / Pergola și Gable

   
15.11.2018   1382 Accesări  

Proiectul USAID Agricultura Performantă în Moldova (APM) acordă granturi pentru practici intensive de producere a strugurilor de masă, cum ar fi sistemele de producere Tendone / Pergola și Gable. Granturile sunt destinate producătorilor de struguri de masă care intenționează să introducă și disemineze tehnologii și practici intensive de producere a strugurilor de masă, dar și organizațiilor producătorilor agricoli, instituțiilor de cercetare-dezvoltare, prestatorilor de servicii de extensiune agricolă pentru sporirea capacităților consultanților naționali în domeniul sistemelor intensive de producere a strugurilor de masă.

Potențialii beneficiari pot prezenta solicitările de grant pana pe data de 17 decembrie curent. Bugetul total pentru această activitate este de 2,150,000 MDL, beneficiarii selectați urmînd să beneficieze de sume individuale între 300,000 MDL - 600,000 MDL.

Granturile vor fi acordate în special pentru

1.    Crearea loturilor demonstrative a tehnologiilor și practicilor intensive de producere a strugurilor de masă, cum ar fi:

-                   Înființarea plantațiilor utilizând sisteme de producere intensive Tendone/Pergola sau Gable;

-                   Instalarea plasei antigrindină și/sau anti-ploaie în aceste plantații;

-                   Achiziționarea de mașini și echipamente specializate pentru producerea intensivă de struguri de masă, cum ar fi tractoare, stropitori, cultivatoare și cositori;

-                   Integrarea practicilor de management integrat a dăunătorilor și managementul durabil al terenurilor (precum stații meteorologice, stații de fertigare, măsuri antierozionale, etc.) care pot facilita conformitatea cu cerințele piețelor internaționale privind reziduurile de pesticide și sustenabilitatea sistemelor de producere;

-                   Asistență tehnică națională și internațională pentru implementarea sistemelor intensive de producere a strugurilor de masă în mod sustenabil și reziliente la schimbările climatice, inclusiv implementarea sistemelor de management al siguranței produselor alimentare, precum GLOBALG.A.P. și GRASP.

Sporirea capacităților consultanților naționali în domeniul sistemelor intensive de producere a strugurilor de masă, cum ar fi:

-                   Pilotarea prestării serviciilor de consultanță de către consultanți naționali în domeniul sistemelor intensive de producere a strugurilor de masă;

-                   Instruirea consultanților naționali de către experți internaționali;

-                   Organizarea vizitelor de studiu internaționale pentru consultanții naționali;

-                   Dotarea consultanților naționali cu echipament specializat pentru sporirea calității serviciilor prestate în domeniul sistemelor intensive de producere a strugurilor de masă.

Mai multe detalii și formularele de aplicare sunt disponibile pe adresa https://drive.google.com/drive/folders/1yEcJ05ygkieZ0TDcgn_VouhqD7fdksr5?usp=sharing 

În anul 2018, APM a acordat suport de grant și asistență tehnică pentru înființarea a 4 loturi demonstrative Tendone/Pergola și Gable în raioanele Cahul (2), Ialoveni și Criuleni, care au demonstrat rezultate încurajatoare privind potențialul acestor sisteme în condițiile Republicii Moldova și au servit drept bază pentru includerea acestor tehnologii în măsurile de suport a Fondului National de Dezvoltare a Agriculturii și Mediului Rural. Cu toate acestea, atât producătorii, cât și specialiștii/consultanții din domeniu au cunoștințe încă limitate privind implementarea sistemelor de producere intensivă a strugurilor de masă în condițiile Republicii Moldova.

Potențialii beneficiari care au întrebări despre procedurile de aplicare a solicitărilor de grant  se pot înscrie la atelierul informativ, organizat pe data de  27 noiembrie anul 2018 la sediul APM, str. Alexei Mateevici 87, MD-2009, Chișinău, Republica Moldova, între orele 11:00 și 13:00. Pentru înscriere la atelier expediați un mesaj pe adresa grants@moldovaagro.com.