Prima   -  Noutăți - Moldova și FAO au inițiat procesul de suport pentru dezvoltarea comunitară integrată

Moldova și FAO au inițiat procesul de suport pentru dezvoltarea comunitară integrată

   
18.12.2018   1470 Accesări  

Trei localități din Moldova vor elabora și aplica planuri locale de dezvoltare rurală ca rezultat al unui proiect finanțat și implementat de FAO ce vizează dezvoltarea capacităților de pregătire și implementare a politicii de dezvoltare rurală la nivel național și dezvoltarea capacităților de sprijinire a dezvoltării comunitare integrate la nivel local.

FAO a colaborat cu Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului (MADRM) și cu agenția locală de implementare - Agenţia Naţională de Dezvoltare Rurală (ACSA), pentru a organiza preselecția și selecția finală a comunităților locale, beneficiare a proiectului. Criteriile de selecție au inclus, printre altele, interesul, pregătirea și deschiderea din partea administrațiilor publice locale pentru adoptarea unei abordări participative, interesul manifestat față de tradițiile comunității și patrimoniul cultural și istoric.

Comunitățile locale din Moldova care au fost selectate sunt: Lalova (Rezina), Meleseni (Călărași), Tescureni (Ungheni).

Obiectivul principal este de a demonstra în practică cum funcționează procesul de planificare a dezvoltării comunitare, pornind de la definirea necesităților și constrângerilor comunității prin implicarea lor activă în pregătirea Planurilor de Dezvoltare Comunitară (PDC). Ca urmare, proiectul urmărește, de asemenea, sprijinirea implementării PDC-urilor prin proiecte de investiții la scară mică și facilitarea accesului la fonduri naționale și donatori externi.

"Întregul proces are ca scop simularea, pe o scară mică, a unui proces participativ de dezvoltare rurală locală și testarea modului în care comunitățile locale sunt pregătite să fie mobilizate și să absoarbă finanțare. Acest lucru va consolida, de asemenea, capacitatea administrației locale la nivel comunitar și de raion, inclusiv serviciul de extensiune, în creșterea finanțării pentru dezvoltarea rurală pe viitor ", a declarat Morten Hartvigsen, Manager Principal pe Inițiativa Regională privind abilitarea micilor fermieri și a fermelor de familie pentru îmbunătățirea mijloacelor de trai și reducerea sărăcieiîn cadrul FAO.

În rezultatul activităților implementate va fi elaborat un document de discuție care va fi pregătit pentru dialogul privind politicile publice la nivel național ce țin de dezvoltarea comunitară integrată pentru consolidarea viitoarei politici publice de dezvoltare rurală.

" Urmărim în primul rând să promovăm și să demonstrăm valoarea unui proces participativ și incluziv de dezvoltare a politicilor publice locale, cu implicarea și asumarea deplină de către comunitate. Este esențială considerarea tuturor necesităților și constrângerilor locuitorilor din mediul rural, printr-o abordare multisectorială, pentru a promova mijloace de trai durabile și pentru a reduce sărăcia în zonele rurale " a declarat David Conte, Consilier superior privind Programul Strategic al FAO de reducere a sărăciei din mediul rural și totodată Ofițerul tehnic pentru proiectul dat. "Trebuie acordată o atenție deosebită implicării grupurilor vulnerabile pentru a contribui la coeziunea socială și pentru a ajunge la o dezvoltare rurală durabilă".

În funcție de necesitățile comunităților pilot din cadrul proiectului, FAO va pune la dispoziție o gamă largă de expertiză tehnică (piscicultură, creșterea și sănătatea animalelor, producția și protecția plantelor, dezvoltarea lanțului valoric scurt, administrarea terenurilor, protecția socială, alimentația) în pregătirea celor trei planuri de dezvoltare comunitară și a planurilor de acțiune aferente. De asemenea, va oferi suport tehnic în evaluarea necesităților de investiții pentru cele trei comunități pilot.

Echipamentul achiziționat în cadrul proiectelor, va fi folosit ca instrument demonstrativ la atelierele practice ce urmează a fi organizate.