Prima   -  Noutăți - Agenția de Dezvoltare Regională Centru anunță prelungirea termenului pentru concursul de angajare a unui specialist în Politici Regionale și Cooperare Externă

Agenția de Dezvoltare Regională Centru anunță prelungirea termenului pentru concursul de angajare a unui specialist în Politici Regionale și Cooperare Externă

   
04.02.2019   402 Accesări  

Funcția vacantă: Specialist în Politici Regionale și Cooperare Externă (1 unitate)

Responsabilități: 

 • Colectarea și procesarea datelor de ordin economic și social, specifice regiunii, în vederea elaborării analizei economico-sociale și a altor documente de sinteză necesare în procesul de elaborare a documentelor de planificare strategică;
 • Elaborararea/actualizarea documentelor de politici regionale - Strategii de Dezvoltare Regională, Programe regionale sectoriale, Planul Operaţional Regional;
 • Monitorizarea și evaluarea implementării politicilor de dezvoltare regională în conformitate cu legislația în vigoare și a deciziilor adoptate de Consiliul Regional pentru Dezvoltare;
 • Monitorizarea evoluției situației domeniului managementul deșeurilor solide la nivel național, regional și local.
 • Acordarea suportului informaţional şi consultativ membrilor Consiliului Regional pentru Dezvoltare Centru, organizează şedinţele Consiliului Regional pentru Dezvoltare Centru;
 • Cooperarea cu partenerii de dezvoltare interni și externi și atragerea investițiilor pe domeniile regionale de intervenție;
 • Dezvoltarea ideilor de proiect conform cerinţelor înaintate de finanţatori şi promovarea acestora spre finanţare;
 • Acordarea suportului pentru autoritațile publice locale în elaborarea propunerilor de proiecte și atragerea investitiilor.

Calificări:

 • Studii superioare în Management/Administrație Publică/ Relații internaționale sau alte domenii relevante;
 • Activitatea în structurile administrației publice sau instituții cu activități conexe politicilor de dezvoltare va constitui un avantaj;
 • Experienţa în domeniul elaborării proiectelor și cooperării international reprezintă un avantaj,
 • Capacităţi de analiză și cunoştinţe în ceea ce priveşte instrumentele operaţionale caracteristice unui proiect;
 • Cunoștințe de operare la calculator;
 • Cunoștințe excelente a limbii române oral și scris, cunoaşterea avansată a limbii engleze.  
 • Experienţă pozitivă de lucru în colectiv, spirit de echipă şi de muncă constructivă.

Lista de referință pentru interviul de angajare:
·         Legea privind dezvoltarea regională în Republicii Moldova nr. 438-XVI din 28.12.2006, http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&id=320885 
·         Legea nr. 239 din 13.10.2016, pentru aprobarea Strategiei naționale 
de dezvoltare regională pentru anii 2016-2020,  http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=368696
·         Hotărîrea Guvernului nr. 33 din 11.01.2007 cu privire la regulile de elaborare și cerințele unificate față de documentele de politici: http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=319904
·         Hotărîrea Guvernului nr.127 din  08.02.2008 cu privire la măsurile de realizare a Legii nr. 438-XVI din 28 decembrie 2006 privind dezvoltarea regională în Republica Moldova.  http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=326943
·         Documentul unic de program pentru anii 2017-2020, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.203 din  29.03.2017 http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=2&id=369893
·         Strategia de Dezvoltare Regională Centru 2016-2020, aprobată prin Decizia CRD Centru nr.01/02 din 11.02.2016: http://www.adrcentru.md/pageview.php?l=ro&id=2637&idc=540
·         Planul Operaţional Regional al RDC 2017-2020, aprobat de către CRD Centru: https://ru.scribd.com/document/339489330/POR-Centru-2017-2020
·         Programul Regional Sectorial în domeniul managementul deșeurilor solide:
http://www.adrcentru.md/pageview.php?l=ro&idc=542&t=/Planificare-i-programare-regionala/Programe-regionale-sectoriale-PRS&
 
Persoanele interesate pot depune personal/prin poştă/prin e-mail dosarul de concurs care va conţine:
·       CV - ul;
·       Copia buletinului de identitate;
·       Copii ale documentelor care certifică nivelul educaţional titlul/diploma/certificate;
·       Copia carnetului de muncă ca dovadă documentară a experienţei de muncă anterioară.

Data limită până când poate fi depus dosarul de concurs este 28 februaie 2019.

 • Tel. (268)  264 10/ Fax (268)  226 92
 • E-mail: oficiu.adrc@gmail.com, office@adrcentru.md 
 • Adresa poştală: MD-6801 or. Ialoveni, str. Alexandru cel Bun, 33, et. IV
 • Persoană de contact: Neaga Natalia, Jurist/Specialist resurse umane
Arrow Prev

              

          

Arrow Next