Prima   -  Noutăți - ACTUALIZAT: TERMEN EXTINS - 9 decembrie 2019 pentru selectarea reprezentanților societății civile și ai sectorului privat în calitate de membri ai Consiliului Regional pentru Dezvoltare Centru

ACTUALIZAT: TERMEN EXTINS - 9 decembrie 2019 pentru selectarea reprezentanților societății civile și ai sectorului privat în calitate de membri ai Consiliului Regional pentru Dezvoltare Centru

   
03.12.2019   260 Accesări  

În vederea implementării Legii nr. 438-XVI din 28.12.2006 privind dezvoltarea regională în RM și HG nr. 127 din 8.02.2008 cu privire la măsurile de realizare a Legii nr. 438-XVI din 28.12.2006, Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale şi Mediului (MADRM) anunţă iniţierea procesului de selectare prin concurs a reprezentanţilor societății civile și ai sectorului privat, care, împreună cu autorităţile administraţiei publice, vor activa în calitate de membri ai Consiliului Regional pentru Dezvoltare Centru (CRD Centru). 

Reprezentanții societății civile

Dreptul de participare la concurs îl are persoana care întrunește următoarele condiții:

 • Deține cetățenia Republicii Moldova;
 • Posedă limba de stat;
 • Are capacitate deplină de exercițiu;
 • Nu are antecedente penale nestinse pentru infracțiuni săvârșite cu intenție;
 • Minim 1 an experiență în implementarea proiectelor în domeniul dezvoltării socio-economice în regiune (experiența de lucru cu parteneri de dezvoltare constituie un avantaj);
 • Experienţă şi calificări relevante pentru dezvoltarea regională.

***

Reprezentanții sectorului privat

Dreptul de participare la concurs îl are persoana care întrunește următoarele condiții:

 • Deține cetățenia Republicii Moldova;
 • Posedă limba de stat;
 • Are capacitate deplină de exercițiu;
 • Nu are antecedente penale nestinse pentru infracțiuni săvârșite cu intenție;
 • Minim 1 an de activitate în sectorul privat.

***

De asemenea, în procesul evaluării vor fi luate în calcul următoarele aspecte:

 • experiența anterioară candidatului și/sau a organizației de participare în proiecte de angajament public;
 • disponibilitatea candidatului de a se implica în activitățile CRD;
 • disponibilitatea de a participa la ședințele CRD.

***

Dosarul de participare la concurs se depune de către candidat la sediul Agenției de Dezvoltare Regională Centru (str. Alexandru cel Bun 33, or. Ialoveni, sediul Consiliului Raional Ialoveni) sau se expediază la e-mailul sprce.adrcentru@gmail.com  și trebuie să includă următoarele acte:

 1. Cerere pentru participare la concurs (formă liberă);
 2. CV-ul candidatului;
 3. Scrisoare de motivație a candidatului;
 4. Copia buletinului de identitate;
 5. Copia documentelor care certifică studiile;
 6. CV-ul întreprinderii / OSC (organizație a societății civile);
 7. Copia certificatului de înregistrare a întreprinderii / OSC;
 8. Declarația pe proprie răspundere privind lipsa antecedentelor penale nestinse pentru infracțiuni săvârșite cu intenție;
 9. Candidatul poate anexa și alte documente pe care le consideră relevante, inclusiv recomandări, copii ale actelor care atestă performanțele profesionale, situațiile financiare pentru ultimul an ale OSC, în cazul întreprinderilor - Bilanţul Contabil - „Raportul de profit şi pierdere".

Data-limită pentru recepţionarea dosarelor: 09.12.2019ora 23.59.

 Persoane de contact:

 • Ala Bragoi, șef Secția politici regionale și cooperare externă, tel.: 0-268-26560;
 • Dinu-Cristian Ciubotaru, specialist SPRCE, tel.: 078-883-936
Arrow Prev

              

          

Arrow Next