Prima   -  Noutăți - ADR Centru anunță concurs de angajare pentru funcția de Specialist în planificare (1 unitate)

ADR Centru anunță concurs de angajare pentru funcția de Specialist în planificare (1 unitate)

   
08.10.2020   201 Accesări  

Funcția vacantă: Specialist în planificare  (1 unitate)

Responsabilități: 

  • Colectează și procesează date specifice domeniilor dezvoltării regionale, în vederea elaborării de analize economico-sociale și a altor documente de sinteză necesare în procesul de elaborare a documentelor de planificare strategică;
  • Analizează situația social-economică, necesitățile și oportunitățile de dezvoltare a regiunii;
  • Desfășoară/participă în activități de cercetare, analiză și prognoză;
  • Elaborează/actualizează documentele de planificare și programare regională;
  • Elaborează planul anual de activitate al Agenției și planul anual de implementare a politicii la nivel regional;
  • Asigură suport și consultanță pentru autorități publice locale din regiune și alți actori regionali.

Calificări:

-       Cetățean al Republicii Moldova;

-       Studii superioare în Economie/Management/Administrație Publică;

-       Experiență de activitatea în structurile administrației publice sau instituții cu activități conexe politicilor de dezvoltare minim  2 ani;

-       Cunoștințe de operare la calculator: MS Windows, MS Office, Web browsing;

-       Cunoștințe excelente a limbii române oral și scris, de dorit posedarea  limbii ruse, cunoașterea limbii engleze prezintă un avantaj.  

-       Experienţă pozitivă de lucru în colectiv, spirit de echipă şi de muncă constructivă;


Lista de referință pentru interviul de angajare:

1.      Legea privind dezvoltarea regională în Republicii Moldova nr. 438-XVI din 28 decembrie 2006, http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&id=320885

2.      Legea nr. 239 din 13.10.2016 pentru aprobarea Strategiei naționale 
de dezvoltare regională pentru anii 2016-2020, http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=368696

3.    Hotărîrea Guvernului nr. 386 din 17.06.2020 cu privire la planificarea, elaborarea, aprobarea, implementarea, monitorizarea și evaluarea documentelor de politici publice. https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=121921&lang=ro

4.     Hotărîrea Guvernului nr.127 din  08.02.2008 cu privire la măsurile de realizare a Legii nr. 438-XVI din 28 decembrie 2006 privind dezvoltarea regională în Republica Moldova. http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=326943

5.    Documentul unic de program pentru anii 2017-2020, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.203 din  29.03.2017 http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=2&id=369893

6.      Strategia de Dezvoltare Regională Centru 2016-2020, aprobată prin Decizia CRD Centru nr.01/02 din 11.02.2016

http://www.adrcentru.md/pageview.php?l=ro&id=2637&idc=540

7.      Planul Operaţional Regional al RDC 2017-2020, aprobat de către CRD Centru.

https://ru.scribd.com/document/339489330/POR-Centru-2017-2020

8.      Programe Regionale Sectoriale în 3 domenii: (1) alimentare cu apă și canalizare, (2) atractivității turistice, (3) dezvoltarea infrastructurii de sprijin a afacerilor

http://www.adrcentru.md/pageview.php?l=ro&idc=542&t=/Planificare-i-programare-regionala/Programe-regionale-sectoriale-PRS&

Persoanele interesate pot depune personal/prin poștă/prin e-mail dosarul de concurs care va conține:

-       CV- ul (în formă tipică, cuprinzînd experiența relevant pentru postul respectiv);

-       Copia buletinului de identitate;

-       Copii ale documentelor care certifică nivelul educațional titlul/diploma/certificate, pentru confirmarea educației obținute;

-       Copia cărții de muncă ca dovadă documentară a experienței de muncă anterioară.

 

Data limită de depunere a dosarului de concurs este  30.10.2020.

Tel./fax: (268)  2 26 92

E-mail: adrcentru@adrcentru.gov.md 

Adresa poștală: MD-6801 or. Ialoveni, str. Alexandru cel Bun, 33, et. IV

Persoană de contact:  Neaga Natalia tel.(268)26410 

Arrow Prev

              

          

Arrow Next