Prima   -  Noutăți - Grupul de Lucru pentru elaborarea Programului Operațional Regional Centru 2021-2023 a pus în discuție profilul Regiunii și obiectivele de dezvoltare regională

Grupul de Lucru pentru elaborarea Programului Operațional Regional Centru 2021-2023 a pus în discuție profilul Regiunii și obiectivele de dezvoltare regională

   
29.04.2021   59 Accesări  

Membrii grupului de lucru responsabil de elaborarea Programului Operațional Regional (POR) Centru s-au întrunit astăzi, 29 aprilie 2021, în cadrul unei sesiuni online pe platforma ZOOM, pentru a discuta despre procesul de realizare a celui mai important document strategic ce va fi implementat în Regiunea de Dezvoltare Centru (RDC), pentru perioada 2021-2023.

Grupul de lucru responsabil de elaborarea POR Centru 2021-2023 întrunește reprezentanți ai Ministerului Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului (MADRM), administrațiilor publice locale de nivelurile I și II, sectorului de afaceri și asociațiilor obștești din centrul Republicii Moldova.

Ion Pînzari, membru al Grupului de Lucru, consultant principal în cadrul Direcției politici de dezvoltare regională a Ministerului Dezvoltării Regionale și Mediului (MADRM), a apreciat calitatea și efortul conjugat al celor implicați în elaborarea draft-ului documentului.

Ciubotaru Cristian, secretarul Grupului de Lucru, a subliniat că un document calitativ și cu impact regional poate fi realizat doar printr-un efort comun, cu implicarea administrațiilor publice locale, sectorul asociativ și mediul de afaceri din regiune. În prezentarea sa, secretarul GL a relevat principalele discrepanțe inter- și intra-regionale cu accent pe indicatorii socio-economici și pe Indicele de Deprivare a Ariilor Mici (IDAM), precum și principalele ramuri economice care au potențial de specializare inteligentă. Totodată, dl Ciubotaru a subliniat etapele ce urmează a fi realizate pentru definitivarea și aprobarea POR Centru.

Reprezentanții ADR Centru au informat membrii GL că procesul de elaborare a POR Centru include analiza situației socio-economice a regiunii, prioritizarea problemelor-cheie la nivel de regiune, definirea cadrului strategic, formularea obiectivelor și măsurilor pentru dezvoltarea regiunii, indicatori de impact, indicatori de rezultat, ținte și elaborarea Planului de implementare a POR Centru.

De asemenea, în cadrul acestei întruniri online, participanții la ședință au discutat indicatorii prezentați de specialiștii agenției, care afișează o discrepanță de dezvoltare dintre municipiul Chișinău și restul republicii, dar și inter-regionale. Accentul a fost pus pe indicatorii Regiunii Centru, datele fiind prezentate sub formă grafică și comparativ cu alte regiuni ale țării. Totodată, a fost menționată situația orașelor regiunii sub aspectul elaborării Planurilor de Revitalizare Urbană (4 orașe au deja elaborate PRU-uri, 3 se află în proces de elaborare).   

Obiectivul principal al acestui document strategic regional, POR Centru (2021-2023), ține de sprijinirea creșterii competitivității și dezvoltări durabile a regiunii, cît și ajustarea disparităților și creșterea calității vieții cetățenilor. Pentru îndeplinirea acestuia urmează să fie realizate trei obiective specifice: (1) creșterea competitivității și ocupării forței de muncă a regiunii de dezvoltare nord; (2) sporirea coeziunii teritoriale și prevenirea excluziunii și (3) Îmbunătățirea mecanismelor și instrumentelor de implementare a politicii de dezvoltare regională.

După definitivarea primei variante a documentului asupra căruia lucrează Grupul de Lucru, ADR Centru va organiza consultări publice pe marginea acestuia, după care MADRM urmează să avizeze POR Centru, iar Consiliul Regional pentru Dezvoltare Centru - să aprobe documentul strategic în cadrul următoarei ședințe a Consiliului.

GALERIE FOTO

Arrow Prev

              

          

Arrow Next