Prima   -  Noutăți - Vizită de monitorizare a proiectelor de dezvoltare regională din municipiul Ungheni

Vizită de monitorizare a proiectelor de dezvoltare regională din municipiul Ungheni

   
19.08.2021   791 Accesări  

La data de 19.08.2021 conducerea ADR Centru și specialiști în monitorizarea proiectelor au întreprins o vizită de lucru la șantierele proiectelor de dezvoltare regională care se implementează la moment în municipiul Ungheni. La vizitele în teritoriu au participat și reprezentanții Agenției de Cooperare Internațională a Germaniei (GIZ), antreprenorii care execută lucrări de construcție, dar și reprezentanții autorităților publice locale.

Primul obiect monitorizat a vizat lucrările de construcții la proiectul  "Îmbunătățirea serviciilor de alimentare cu apă și de canalizare în mun. Ungheni", unde până la acest moment, au fost construiți aproximativ 14,5 km de apeduct (inclusiv 596 branșamente) și aproape 7,4 km  de canalizare gravitațională (inclusiv 498 racorduri la rețeaua de canalizare). Tot aici, au fost construite două stații de pompare și pozat 770 m de canalizare sub presiune.

La finalizarea proiectului vor fi atinși următorii indicatori: extinderea și reabilitarea a 19,66 km de conducte de apă (inclusiv 867 branșamente) și extinderea rețelei de canalizare cu scurgere gravitațională cu lungimea de 7,31 km (inclusiv 507 racorduri la rețeaua de canalizare), cât și a rețelei de canalizare sub presiune cu lungimea de 770 m. Construcția a trei stații de pompare a apei uzate. Totodată se urmărește și obiectivul de regionalizare a serviciilor de alimentare cu apă şi canalizare în această regiune.

Valoarea contractului de antrepriză constituie 55 731 727 lei, durata de executare a lucrărilor contractate fiind de 12 luni.

În continuare, echipa de monitorizare, a vizitat Liceul Teoretic din municipiul Ungheni, acolo unde se execută lucrări în cadrul proiectului „Sporirii eficienței energetice a Liceului Teoretic "Mihai Eminescu" din municipiul Ungheni ". Pînă la acest moment, aici, au fost executate lucrări de termoizolare a fațadelor Blocul D-E, B. Au fost executate lucrări de renovare a acoperișului la blocurile C, B, D-E, cît și finisate lucrările pe interior la blocurile D-E, B. Tot aici, a fost executat I ciclu de electricitate, ventilare și semnalizare de incendiu, executat sistemul de încălzire la blocul D-E, precum și schimbate geamuri, termoizolat soclu și executat sistemului pluvial.

Valoarea contractului de antrepriză constituie 47 566 651,00 lei, durata de executare a lucrărilor contractate fiind de 12 luni.

În rezultatul implementării acestei măsuri investiționale, 101 angajați și 1187 de elevi ai Liceul Teoretic „Mihai Eminescu" vor beneficia de condiții îmbunătățite de confort în liceu, consumul de energie în această instituție de învățămînt va fi redus cu 1500 MWh și emisiile anuale normate de CO2 se vor reduce cu 330 tone.

În cadrul vizitei, cei prezenți au discutat despre progresul executării lucrărilor de construcție, impedimentele întâlnite pe parcurs și încadrarea în termenii de execuție stipulați în contractul de antrepriză și graficul de execuție.

În urma realizării lucrărilor propuse clădirea liceului va fi renovată și eficientizată din punct de vedere energetic, de asemenea, documentele strategice locale vor fi armonizate cu obiectivele strategice naționale, tot aici vor fi consolidate capacitățile autorităților publice raionale și ale reprezentanților liceului teoretic "Mihai Eminescu" din municipiul Ungheni ".

Cele două proiecte menționate mai sus sunt finanțate de către Uniunea Europeană în cooperare cu proiectul „Modernizarea Serviciilor Publice Locale în Republica Moldova", care este implementat de Agenția de Cooperare Internațională a Germaniei (GIZ) în parteneriat cu Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale și sprijinit financiar de Ministerul German pentru Cooperare Economică şi Dezvoltare (BMZ). 

#UE4Moldova #ÎmpreunăMaiPuternici #EchipaEuropa

 
Arrow Prev

              

          

Arrow Next