Prima   -  Noutăți - La Ialoveni s-a desfășurat o vizită de monitorizare a lucrărilor în cadrul proiectului moldo-slovac de asigurare cu apă potabilă

La Ialoveni s-a desfășurat o vizită de monitorizare a lucrărilor în cadrul proiectului moldo-slovac de asigurare cu apă potabilă

   
01.11.2021   940 Accesări  

Vineri, 29.10.2021, a fost organizată o ședință de lucru urmată de o vizită de monitorizare a lucrărilor desfășurate pe șantierul din orașul Ialoveni în cadrul proiectului moldo-slovac „Apă potabilă în Ialoveni: îmbunătățirea calității vieții în Orașul Ialoveni prin acces îmbunătățit la apă potabilă și conștientizarea despre managementul apei".

La ședința de lucru, desfășurată la sediul Primăriei Ialoveni,  au participat reprezentanți ai  Agenţiei pentru Dezvoltare Regională (ADR) Senec-Pezinok, Slovacia, experți tehnici internaționali, reprezentanți ai Agenţiei de Dezvoltare Regională (ADR) Centru, Republica Moldova, Primăriei orașului Ialoveni precum și reprezentanții Apă-canal Chișinău și Ialoveni.

Cei prezenți au discutat despre activitățile care urmează să fie desfășurate în cadrul proiectului, astfel încît să fie atinși indicatorii de rezultat propuși initial. Totodată, s-a convenit asupra coordonării fiecărei acțiuni cu factorii de decizie.

Activitățile proiectului prevăd reabilitarea unei părți a sistemului de alimentare cu apă din Ialoveni (1035 m) pentru a asigura o acoperire globală și fiabilă a or. Ialoveni, cît și colaborarea cu locuitorii orașului și împrejurimile întru sporirea gradului de conștientizare a gestionării apei și a unei abordări responsabile a mediului.

Astfel, lucrările prevăzute în proiect sunt executate de ,,Prosperus-Cons" SRL, iar costul acestora conform contractului de antrepriza constituie 3.023.104,04 Lei. Proiectul este susținut financiar de ODA slovacă cu 199.950,00 EUR și cofinanțat de Agenția de Dezvoltare Regională Senec-Pezinok cu 20 000,00 EUR).

Ședința a continuat cu o vizită de monitorizare pe șantierul din orașul Ialoveni, acolo unde experții tehnici au evaluat calitatea lucrărilor executate, punctând câteva recomandări care ar duce la îmbunătățirea procesului de realizare a lucrărilor prevăzute în proiect și deservirea ulterioară a rețelelor noi construite.

Situația de insuficiență a sistemului de alimentare cu apă potabilă este o problemă persistentă în Republica Moldova, iar acest proiect vine să îmbunătățească acest aspect în aria de intervenție Ialoveni.

Amintim că, în orașul Ialoveni (aproximativ 18.500 de mii de locuitori), conexiunea la sistemul de apă potabilă este asigurată pentru 93% din populație, dar conexiunea este nesigură din cauza lipsei finalizării proiectelor de infrastructură necesare din motive financiare. Proiectul va face posibilă asigurarea unei conexiuni fiabile la apa potabilă pentru toți cei 18.500 de locuitori și în același timp, conectarea la sistemul centralizat a 5000 de persoane (aproximativ 700 de gospodării).

Implementarea măsurilor de aprovizionare cu apă va contribui la modernizarea infrastructurii pentru furnizarea serviciilor de aprovizionare cu apă, sporirea ratei de conectare și accesului populației la apă potabilă de calitate, îmbunătățind astfel condițiile de trai ale cetățenilor și menținând starea de sănătate a locuitorilor din regiune.