Prima   -  Noutăți - Vizită de monitorizare la proiectul ”Construcţia drumului local L452 pe traseul: satul Scoreni raionul Straşeni – satul Malcoci, raionul Ialoveni”

Vizită de monitorizare la proiectul ”Construcţia drumului local L452 pe traseul: satul Scoreni raionul Straşeni – satul Malcoci, raionul Ialoveni”

   
17.11.2021   378 Accesări  

Astăzi, 17.11.2021 în conformitate cu Planul de activitate al secției Monitorizare și evaluare a ADR Centru, a avut loc vizita de monitorizare post-implementare la obiectul "Construcţia drumului local L452 pe traseul: satul Scoreni raionul Straşeni - satul Malcoci, raionul Ialoveni" în scopul evaluării impactului proiectului.

La întâlnire au fost prezenți - Svetlana Tăbăcaru,  primarul s. Scoreni  - în calitate de beneficiar și Valentina Barbos, contabil-șef în cadrul primăriei din aceiași localitate.

Proiectul susmenționat  a fost inclus în Apelul 2012 și face parte din Prioritatea 1 Reabilitarea infrastructurii fizice -  Măsura 1.2 Reabilitarea și modernizarea  rețelei de drumuri existente  și a conexiunilor internaționale. În calitate de solicitant de finanțare a proiectului este primăria Scoreni, în parteneriat cu Consiliul Raional Strășeni și primăria Malcoci, raionul Ialoveni.

Conform cererii de finanțare, activitățile pentru care a fost solicitată acoperire financiare au vizat realizarea proiectului tehnic de construcţie a drumului și construcţia propriu-zisă a acestuia.

Costul  total al proiectului, conform cererii de finanțare a fost de - 27 388,42 mii lei, iar după actualizarea devizului - 31 163, 05 mii lei (confom actului de formare a costului lucrărilor). Finanțarea proiectului din  sursele FNDR a fost acceptată prin  decizia nr.18/12 din 20.12.2012.

costul total al proiectului, solicitat din FNDR, a crescut de la 27 038,63 mii lei, conform deciziei CNCDR nr. 18/12 din 20.12.2012, la 31 163 059,0 lei mii lei, conform deciziei CNCDR nr. 2/15 din 29.04.2015. Operarea acestor modificări în Decizia Consiliului Național nr.18/12 din 20.12.2012 cu privire la repartizarea mijloacelor financiare, au fost necesare în vederea asigurării implementării cu succes a proiectelor de dezvoltare regională, inclusiv și a proiectului vizat.

Astfel, comisia de monitorizarea a constatat că în urma implementării proiectului  au fost atinse următoarele rezultate:

1.      Infrastructură regională îmbunătăţită prin renovarea drumului local L452, ce face conexiune la drumul magistral M1;

2.      Timp redus de parcurgere dintre localităţi prin modernizarea drumului -a fost redusă distanța de deplasare cu 10 km, Scoreni- Malcoci- Chișinău, de la 36 km la 26 km;

3.      Crearea unei rute suplimentare serale pentru studenți care fac naveta zilnică către capitală prin localitatea Malcoci;

4.      Gospodării casnice protejate de aluviuni, prin sistemul de scurgere pluvial a drumului renovat;

5.      Economie de carburanţi pentru călătoria dintre localităţile vizate şi spre capitală- servicii de transport mai ieftine oferite către aceeași destinație comparativ cu până la reparația drumului;

6.      Infrastructură reabilitată în Euro Regiunea Siret-Prut-Nistru;

7.      Volum sporit al schimbului de mărfuri între localitățile din proximitatea capitalei- a crescut numărul de unități de transport pe segmentul dat (livrea produselor alimentare pentru instituții școlare și preșcolare, livrarea materialelor de construcție pentru dezvoltarea drumurilor locale, etc);

8.      Poluare diminuată a mediului prin economisirea de carburanţi;

9.      Activități economice noi dezvoltate, cum ar fi depozite frigorifice;

10.   Facilitarea accesului direct și crearea oportunităților de angajare pentru locuitorii din Scoreni la întreprinderea producătoare din domeniul agro-alimentar din Nimoreni;

In anul  2016 prin Hotărârea de Guvern nr. 1468, privind aprobarea listei drumurilor publice naționale și locale din RM, tronsonul de drum L452 Scoreni-Malcoci, cu lungimea de 6.2 km,  este clasificat ca drum  regional cu indicile G70 și a fost trecut în gestiunea Î.S. Administrația de Stat a Drumurilor.