Prima   -  Noutăți - ADR Centru în calitate de implementator și compania germană CES au semnat un contract de consultanță în valoare de 1 500 000 euro

ADR Centru în calitate de implementator și compania germană CES au semnat un contract de consultanță în valoare de 1 500 000 euro

   
19.11.2021   996 Accesări  

În cadrul proiectului ,,Îmbunătățirea infrastructurii de apă în Moldova Centrală", implementat de ADR Centru și finanțat de Guvernul Federal German prin intermediul KfW, a fost semnat un contract de consultanță în valoare de 1 500 000 euro.

Acesta vine să acopere necesitatea consolidării capacităților viitorilor operatori regionali în contextul schimbărilor legislative la acest capitol din țara noastră, dar și a regionalizării operatorilor de apă.

Documentul prevede angajamentele celor două părți cu privire la sprijinirea companiilor de apă pentru a deveni mai eficiente și include servicii de consultanță ce țin de următoarele aspecte:

  • Revizuirea analizei instituționale a studiului de fezabilitate și realizarea unei evaluări a nevoilor de capacitate/nevoi de formare a ACC Strășeni și ACC Călărași (operatorii rețelelor secundare de transport).
  • Revizuirea și propunerea recomandărilor pentru dezvoltarea capacităților pentru reprezentanții ADR Centru și Întreprinderile de apă regionale, inclusiv fișele postului, calificarea personalului, evaluările anuale ale personalului, dezvoltarea și formarea la locul de muncă și în afara acestuia.
  • Îmbunătățirea capacităților de management de proiect ale municipiilor Strășeni și Călărași
  • Creșterea performanței financiare, tehnice operaționale și manageriale a utilităților de apă.
  • Asistarea în pregătirea documentației și obținerea avizului ANRE pentru tariful de apă și apă uzată după implementarea investiției (tariful de pornire după implementarea investiției); Asistență în timpul pregătirii unui plan de afaceri, inclusiv un plan de acțiune detaliat pentru îmbunătățirea performanței.
  • Instruirea pe probleme operaționale, financiare și comerciale.
  • Transformarea operatorilor de apă în Societăți pe acțiuni.
  • Elaborarea unei structuri organizatorice adecvate (organigrama, actul constitutiv și statutul, procedurile etc.) pentru viitorii operatori regionali și asistarea în implementare.
  • Asistarea la pregătirea și semnarea contractului de delegare a gestiunii serviciului de aprovizionare cu apă.
  • Asistarea la pregătirea, negocierea și semnarea contractului de achiziție a apei potabile dintre operatorii locali și Apa Canal Chișinău.

Menționăm că fondurile pentru măsurile de însoțire sunt de 4,5 milioane EUR, iar implementarea acestora este planificată în trei etape. Prima fază va acoperi perioada 2020-2023 în paralel cu primele două faze de construcție prevăzute în proiect. Celelalte faze prevăd perioada 2023-2025 pentru Faza 2 și 2025-2027 pentru Faza 3.

Proiectul "Îmbunătățirea infrastructurii de apă în Moldova Centrală", este finanțat de Guvernul Federal German prin intermediul KfW, în timp ce ADR Centru reprezintă instituția de implementare a acestuia. Costul proiectului  constituie circa 27,65 milioane de euro, dintre care 25 milioane de euro reprezintă grantul acordat de Guvernul Germaniei, iar 2,65 milioane de euro constituie contribuția garantată de Fondul Național de Dezvoltare Regională.

Proiectul este prevăzut petru o perioadă de 4 ani, timp în care la magistrala care va fi construită vor fi racordați locuitorii orașelor Strășeni și Călărași, și ulterior a satelor prioritare din cele două raioane implicate.