Prima   -  Noutăți - Patru întreprinderi din domeniul AAC au beneficiat de instruiri în utilizarea echipamentului de laborator cu care au fost dotate

Patru întreprinderi din domeniul AAC au beneficiat de instruiri în utilizarea echipamentului de laborator cu care au fost dotate

   
23.12.2021   927 Accesări  

În perioada 15-20 decembrie 2021, în cadrul a patru întreprinderi beneficiare de proiecte cu finanțare europeană în domeniul alimentării cu apă și canalizare (AAC), au fost desfășurate instruiri privind utilizarea echipamentelor pentru testarea calității apei. Aceste echipamente a fost donate întreprinderilor municipale Apă-Canal din Ungheni, Edineț, Drochia și Călărași grație asistenței tehnice din partea proiectului GIZ „Modernizarea Serviciilor Publice Locale în Republica Moldova". Din lista cu circa zece tipuri de aparate, se evidențiază echipamentele cum ar fi: spectrofotometru, turbidimetru, dispozitiv portabil de măsurare a mai multor parametri așa ca pH, oxigenul dizolvat, conductivitatea apei, distilator.  

Instruirile au fost realizate de instructorii din Germania, Dr. Matthias Schmehl și Uwe Kahnert, în incinta laboratoarelor întreprinderilor beneficiare. În total la evenimente au participat 13 persoane, dintre care opt sunt lucrători/specialiști ai laboratoarelor.

Reprezentanții întreprinderilor au apreciat înalt asistența acordată, însă, în proces au fost identificate unele provocări cu privire la utilizarea echipamentelor. Astfel, s-a constatat că unele aparate necesită mai multă atenție și mai mult timp pentru măsurarea parametrilor cum ar fi valoarea pH, conductivitatea și oxigenul dizolvat, în special dacă companiile nu folosesc metodele de testare presetate de către producător. O altă provocare cu care se confruntă întreprinderile din sectorul AAC ține de acreditarea laboratoarelor. Cel puțin două din întreprinderile beneficiare lucrează la acest capitol de circa trei ani, iar procesul este anevoios și costisitor. În prezent, unica întreprindere din Moldova care are laboratoarele acreditate de testare a calității apei este SA Apă-Canal Chișinău. 

Întreprinderile menționate, cât și alte două întreprinderi din sectorul AAC din orașele Leova și Fălești, în perioada 2018-2021 au beneficiat de proiecte de investiții în infrastructură cu suportul financiar din partea Uniunii Europene prin Agenția de Cooperare Internațională a Germaniei GIZ. Componenta de dezvoltare a capacităților personalului a ținut de acordarea asistenței în analiza diagnostic a activității întreprinderii, elaborarea planului de afaceri, instruirea în achiziții publice, domeniile financiar și contabil, stabilirea indicatorilor de performanță, aspecte juridice și de altă natură cu privire la extinderea ariei de acoperire cu servicii de alimentare cu apă și canalizare (regionalizarea serviciilor).

Această activitate este finanțată de Ministerul German pentru Cooperare Economică și Dezvoltare (BMZ) în cadrul proiectului „Modernizarea Serviciilor Publice Locale în Republica Moldova" (MSPL), implementat de GIZ Moldova în parteneriat cu Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale.