Prima   -  Noutăți - La Mereni a avut loc Conferința de Încheiere a proiectului transfrontalier MuseumInfoTur

La Mereni a avut loc Conferința de Încheiere a proiectului transfrontalier MuseumInfoTur

   
12.05.2022   428 Accesări  

Promovarea turismului a reunit astăzi la Mereni multă lume antrenată în promovarea și cultivarea valorilor turistico-culturale atît din Regiunea Centru a țării noastre, cît și din Județul Galați, România. Acest lucru s-a desfășurat în cadrul Conferinței de Încheiere a proiectului transfrontalier MuseumInfoTur - Valorificarea și sporirea vizibilităţii patrimoniului cultural și istoric în cadrul rețelei transfrontaliere de muzee - Centre de Informare Turistică, finanțat de Uniunea Europeană prin Programul Operațional Comun România - Republica Moldova 2014 - 2020. Prin activitățile acestui proiect au fost reunite cele două maluri de Prut în vederea promovării comune a valorilor turistice autentice.

Astfel, la evenimentul de închidere au participat reprezentanți ai Ministerului Culturii, partenerii proiectului MuseumInfoTur, reprezentanții Autorităților publice locale fondatoare ale Muzeelor unde au fost inaugurate Centrele de Informare Turistică din cadrul rețelei, reprezentanții Muzeelor, ONG-uri de profil turistic, mass media și alți oaspeți interesați de valorificarea patrimoniului cultural turistic.

În debutul Conferinței, directorul ADR Centru, Dl Pavel Trofin, a ținut să mulțumească tuturor pentru implicare și a urat succes reprezentanților din regiune în gestionarea Centrelor de Informare Turistică create la Mereni, Călărași, Criuleni, Orhei, Rezina, Șoldănești, Strășeni și Galați. „Suntem mândri de rezultatele acestui proiect, unde ne-am conjugat eforturile pentru a scoate în evidență potențialul turistic al localităților din aria proiectului. De-aici încolo, acestor Centre de informare turistică le revine misiunea de a spori numărul de vizitatori prin crearea traseelor și a rutelor turistice inedite și prin promovarea valorilor autentice pe care le-am descoperit în cadrul activităților proiectului. Trebuie să susținem valorile primite drept moștenire de la străbunii noștri, să le cultivăm și să le transmitem generațiilor următoare ca pe o comoară a neamului", a menționat conducătorul ADR Centru.

Dl. Andrei Chistol, Secretarul de Stat al Ministerului Culturii, prezent online la eveniment, a ținut să vină cu un mesaj de mulțumire pentru toți cei implicați în realizarea activităților de proiect. „Ministerul culturii susține inițiativele frumoase de creștere a vizibilității patrimoniului cultural și istoric prin consolidarea capacitaților instituțiilor culturale și crearea unei rețele de Centre de Informare Turistică în aria proiectului. Ne dorim ca aceste Centre să devină exemplu pentru alte zone ale țării noastre și ne angajăm plenar să multiplicăm această practică în multe alte muzee unde există potențial și dorință. Cu această ocazie vrem să mulțumim tuturor partenerilor de proiect pentru suportul adus ramurei turismului autohton și să-i asigur de o colaborare prodigioasă a Ministerului în cadrul altor proiecte și parteneriate pentru susținerea domeniului cultural "

Echipa de proiect a Agenției de Dezvoltare Regionale Centru în parteneriat cu Asociația de Dezvoltare a Turismului în Moldova (Republica Moldova) a prezentat participanților un sumar al activităților majore desfășurate în cadrul proiectului, amintindu-le totodată de instrumentelor de promovare a Centrelor de Informare Turistică pe care le-au învătat în cadrul Sesiunilor de instruire desfășurate anterior, și care acum le vor ajuta la creșterea numărului de vizitatori și sporirea calității informațiilor pe care le vor primi aceștia odată ajunși în incinta instituțiilor nou create.

Reprezentanții din regiune, prezenți la evenimentul de încheiere, au venit cu aprecieri pentru echipa de proiect și au ținut să împărtășească idei și opinii adunate în timpul desfășurării activităților comune.

Tot astăzi, în timpul reuniunii, relația de prietenie și colaborare în cadrul Rețelei de Centre de informare Turistică a fost întărită prin contrasemnarea unui Acord de cooperare între partenerii proiectului și Autoritățile publice Locale, fondatoare a muzeelor unde au fost inaugurate Centre de Informare turistică în Republica Moldova, și Muzeul Paul Paltănea din Galați, România.

În cadrul proiectului au fost organizate două sesiuni de instruire compleze, vizite de studiu și tururi de promovare a patrimoniului cultural și istoric din arealul proiectului. La aceste activități au participat persoane din grupurile țintă din ambele țări. A fost elaborată analiza de potențial și profilul destinațiilor turistice majore din arealul proiectului, trasee turistice comune și în același timp au fost determinate programe excursioniste relevante. Proiectul are drept finalitate dezvoltarea și promovarea rețelei de Centre de Informare Turistică.

În cadrul proiectului, au fost desfășurate lucrări de dotare a Centrelor de informare turistică cu mobilier, televizoare și panouri informative. Tot aici a fost elaborat un spot video de prezentare a rețelei de informare turistică, care va fi promovat pentru a atrage cît mai mulți turiști în Regiunea Centru. De asemenea, au fost organizate evenimente de lnasare a Centrelor de informare turistică la : Mereni, Călărași, Criuleni, Orhei, Rezina, Șoldănești, Strășeni și Galați, și încheiat un Acord de colaborare între membrii rețelei.

Totodată, a fost elaborat un brand comun al rețelei, precum și un Ghid al Destinațiilor turismului cultural transfrontalier din Republica Moldova și România, în localitățile parte a proiectului, care ne dorim să fie promovat și să informeze vizitatorul despre existența rețelei și posibilitatea de a accesa informații despre trasee turistice regionale și locuri de văzut din punctele de informare create.

Perioada de implementare a proiectului transfrontalier MuseumInfoTur este 14 aprilie 2020 - 13 mai 2022, și a fost realizat de Agenția de Dezvoltare Regională Centru, în parteneriat cu Asociația de Dezvoltare a Turismului în Moldova (Republica Moldova) și Asociația de Cooperare Transfrontalieră „Euroregiunea Dunărea de Jos" (România).

 
Arrow Prev

             

            

Arrow Next