Prima   -  Noutăți - Vizita de monitorizare a lucrărilor de îmbunătățire a calității vieții cetățenilor or. Rezina prin asigurarea accesului la sistemul de canalizare

Vizita de monitorizare a lucrărilor de îmbunătățire a calității vieții cetățenilor or. Rezina prin asigurarea accesului la sistemul de canalizare

   
24.05.2022   164 Accesări  

23.05.2022 - La Rezina a avut loc o vizită de monitorizare a proiectului moldo-slovac cu participarea echipelor de proiect din ambele țări. Vizita a fost precedată de o ședință de lucru la sediul primăriei unde au participat Maroš KRAMÁR, atașatul Slovaciei în Republica Moldova, echipele de proiect din cadrul Agenţiei pentru Dezvoltare Regională (ADR) Senec-Pezinok și ADR Centru, experți tehnici, reprezentanți ai Primăriei orașului Rezina, precum și operatorul tehnic care desfășoară lucrările de infrastructură.

Vizita de monitorizare a avut loc în cadrul proiectului moldo-slovac „Îmbunătățirea calității vieții cetățenilor or. Rezina: asigurarea accesului la sistemul de canalizare".

La ședința de lucru cei prezenți au discutat despre activitățile care urmează să fie desfășurate în cadrul proiectului, astfel încât să fie atinși indicatorii de rezultat propuși inițial. Totodată, s-a convenit asupra coordonării fiecărei acțiuni cu factorii de decizie.

Ședința a continuat cu o vizită de monitorizare pe șantierul din cartierul Rezina Vest, acolo unde experții tehnici au evaluat calitatea lucrărilor executate, punctând câteva recomandări care ar duce la îmbunătățirea procesului de realizare a lucrărilor prevăzute în proiect și deservirea ulterioară a rețelelor noi construite.

Lucrările de proiect prevăd construcția unei părți a sistemului de canalizare în Rezina cu o lungime totală de 3390 m. Activitățile proiectului vin în susținerea locuitorilor orașului Rezina prin crearea condițiilor de conectare la sistemul de canalizare pentru 7,4% din populația orașului, ceea ce reprezintă 225 de gospodării sau aproximativ 900 de persoane. La momentul actual, în Rezina, accesul la sistemul de canalizare este asigurat pentru 61% din populație, ceea ce nu este suficient pentru zona urbană.

Prin acest proiect, autoritățile locale își propun să contribuie la alte inițiative locale care vizează îmbunătățirea sistemelor de salubrizare (de exemplu, o nouă stație de epurare a apelor uzate). Totodată, aici vor fi realizate o serie de activități de conștientizare a populației cu privire la folosirea rațională a apei potabile și protecției îmbunătățite a solului, a apelor subterane și a râului Nistru. Populația este îndemnată să trateze responsabil mediul înconjurător prin utilizarea rațională a sistemului de canalizare.

Valoarea totală a proiectului este de 218 020 EUR dintre care ODA slovacă vine cu suma de 198 200 EUR, iar Agenția de Dezvoltare Regională Senec-Pezinok va cofinanța proiectul 19 820 EUR.

Durata de implementare a proiectului este planificată pentru octombrie 2021 - martie 2023.

 
Arrow Prev

             

            

Arrow Next