Prima   -  Noutăți - Creșterea condițiilor de trai pentru locuitorii raionului Ialoveni – pe agenda oficialilor

Creșterea condițiilor de trai pentru locuitorii raionului Ialoveni – pe agenda oficialilor

   
14.06.2022   335 Accesări  

La sediul ADR Centru s-a desfășurat o întrunire cu participarea deputatului în Parlamentul Republicii Molodova, Petru Frunze, a președintelui raionului Ialoveni și vecepreședintelui CRD Centru, Mihail Silistraru, și directorului ADR Centru, Pavel Trofin, care au purtat o discuție cu privire la implementarea unui șir de proiecte în localitățile din raionul Ialoveni.

S-a discutat despre Planul General de Alimentație cu Apă și Sanitație, la nivelul raionului Ialoveni, elaborate cu suportul ApaSan în anul 2014. Acest studiu prevede construcția unei stații regionale de epurare a apelor uzate și conectarea majorității localităților din raion, precum: Costești, Milestii Mici, Razeni, Puhoi, Țîpala, Gangura, Horesti, Zimbreni, Cigirleni, Molesti, Cărbuna, Varatic, Hansca, Rusești Noi, Bardar, Pojoreni, Vasieni, Ulmu, Horodca, la sistemul raional de epurare a apelor uzate. S-a convenit, ca prim pas pentru atingerea obiectivului propus, inițierea de către Autoritățile locale de nivel II a elaborării documentației tehnice pentru construcția rețelei magistrale de canalizare și Stației de epurare regionale. Specialiștii ADR Centru vor asista Consiliul raional Ialoveni în acest proces în concordanță cu prevederile Strategiei de alimentare cu apă şi sanitaţie (2014 - 2028).

Tot aici, s-au punctat activitățile desfășurate în cadrul proiectului regional „Apeduct magistral pentru localitățile: Văsieni, Ulmu (etapa 3) și Costești, Pojăreni (etapa 4)", pentru care proiectarea tehnică este finanțată din Fondul Național pentru Dezvoltare Regională și Locală (FNDRL) și cofinanțată de aplicantul proiectului, Consiliul raional Ialoveni.

Lucrările de proiectare au demarat la începutul lunii mai, iar la această etapă, împreună cu Autoritățile locale, se identifică traseul optim pentru apeductul magistral și conectarea rezervoarelor de apă. În scurt timp, proiectantul urmează să prezinte agenției schița traseului magistralei.

Obiectul contractului ține de proiectarea a 36,2 km de apeduct magistral, 5 stații de pompare a apei potabile, precum și 11 instalației de tratare/dezinfecție a apei, care după ce vor fi construite vor asigura locuitorii acestor localități cu apă potabilă.

Prin inițierea acestui proiect, Autoritățile locale din raionul Ialoveni își doresc să continue procesul de îmbunătățire a accesului locuințelor individuale și instituțiilor publice din satele raionului Ialoveni la apă potabilă de calitate.

Oficialii au discutat și despre impedimentele apărute în desfășurarea lucrărilor de finalizare a Construcției Complexului Turistic Sportiv din Costești, acolo unde se implementează un alt proiect de dezvoltare regională. Proiectul dat a fost inclus în Documentul Unic de program pentru anii 2017-2020. Conform contractului de antrepriză și a ulterioarelor anexe, valoarea lucrărilor pentru construcția obiectivului sportiv se ridică la 29 224 mii lei, dintre care investiția din FNDR este de 18 939 mii lei (70%) și contribuția Primăriei Costești, în comun cu partenerii 8 767 mii lei, (30%).

Până la momentul actual a fost valorificată investiția totală planificată din FNDR, iar din motivul neasigurării contribuției partenerilor de proiect, nu pot fi realizate lucrările de finalizare ale Complexului sportiv regional. Sursele financiare din contribuție sunt necesare pentru executarea lucrărilor de pregătire a terenului pentru așternerea unui covor artificial care va fi donat de Federația Moldovenească de Fotbal.

Oficialii au convenit asupra continuării discuțiilor cu reprezentanții Autorităților publice locale și identificarea soluțiilor optime pentru finalizarea cu succes a proiectelor de dezvoltare. 

Arrow Prev

             

            

Arrow Next