Prima   -  Noutăți - Obiectivele de Dezvoltare Durabilă stabilite în Agenda 2030 - discutate astăzi la Ialoveni

Obiectivele de Dezvoltare Durabilă stabilite în Agenda 2030 - discutate astăzi la Ialoveni

   
22.06.2022   201 Accesări  

Astăzi, 22.06.2022, la Costești, Ialoveni, s-a desfășurat un eveniment de popularizare a Agendei 2030 în Regiunea Centru a Republicii Moldova.

Evenimentul a întrunit reprezentanți ai Cancelariei de Stat, Ministerului Infrastructurii și Dezvoltării Regionale / Agenției de Dezvoltare Regionale Centru, membri ai Consiliului Regional de Dezvoltare Centru, reprezentanți ai mediului de afaceri și societății civile din regiune și Agenției de Cooperare Internațională a Germaniei.

În 2019, Guvernul Germaniei și-a asumat angajamentul să ofere sprijin autorităților de la Chișinău prin intermediul proiectului "Suport pentru Guvernul Republicii Moldova în implementarea Agendei 2030", scopul căruia este consolidarea capacităților administrației publice la nivel central și local, precum și ale organizațiilor neguvernamentale, pentru a-și alinia obiectivele și procesele interne la prevederile Agendei 2030 și a consolida sistemul național de monitorizare a obiectivelor de dezvoltare durabilă.

Totodată, în cadrul proiectului a fost creat Fondul de Inovare pentru Obiective de Dezvoltare Durabilă (ODD) care susține implementarea a șase proiecte inovatoare în domeniul social și de mediu pentru a încuraja progresele în atingerea obiectivelor de dezvoltare durabilă (ODD) în Republica Moldova.

Astfel, în cadrul acestui eveniment au fost prezentați pilonii de bază ai Agendei 2030, dar și cele 17 ODD-uri și a țintelor relevante pentru Republica Moldova.

Participanții au discutat și au stabilit care ar fi cele mai importante două ODD-uri și de ce, punctînd totodată și care ar fi cel mai puțin relevant ODD din lista celor 17 expuse anterior. În același timp a fost stabilit care dintre ODD-urile RM înregistrează cele mai bune progrese și rezultate.

În timpul dezbaterilor, participanții au comunicat cu privire la rolul actorilor locali și regionali în implementarea Agendei 2030 și a Obiectivelor de Dezvoltare Durabilă (ODD) în Regiunea Centru. Aici, s-a  discutat cu privire la coerența între ODD și politicile publice la nivel local, rolul comunităților locale în implementarea plenară a Agendei 2030 și pașii care urmează să fie parcurși pentru atingerea tuturor țintelor stabilite.

Mentorii întrunirii, au ghidat participanții în stabilirea contribuției locale la realizarea ODD. În acest context a fost realizată descrierea succintă a proiectului, identificarea ODD-urilor care vor fi atinse ca urmare a realizării proiectului, cît și prezentarea mecanismelor care să asigure participarea plenară a comunității locale la realizarea acestuia.

Pe final de eveniment, cei prezenți, au fost antrenați în cadrul unui exercițiul interactiv - Quiz 2030  Popularizarea Agendei 2030 prin intermediul unui test cu întrebări multiple, care au fortificat cunoștințele participanților pe subiectul zilei de astăzi.

#Agenda2030 #cooperaregermana

 
Arrow Prev

             

            

Arrow Next