Prima   -  Noutăți - Proiectele prioritare de dezvoltare regională, ce urmează să fie implementate de ADR Centru din sursele Fondului Național pentru Dezvoltare Regională și Locală (FNDRL) în perioada 2022-2024

Proiectele prioritare de dezvoltare regională, ce urmează să fie implementate de ADR Centru din sursele Fondului Național pentru Dezvoltare Regională și Locală (FNDRL) în perioada 2022-2024

   
02.11.2022   211 Accesări  

16 proiecte vor fi implementate în Centrul țării din sursele Fondului Național pentru Dezvoltare Regională și Locală (FNDRL). Acestea sunt stipulate în Documentul unic de program (DUP) pentru anii 2022-2024, aprobat de Cabinetul de miniștri la începutul anului curent cu un cost estimativ de 445 milioane lei. Banii fiind destinați pentru creșterea accesului oamenilor la infrastructura de alimentare cu apă și sisteme de canalizare, modernizarea infrastructurii spațiilor publice, amenajarea parcurilor și dezvoltarea turismului regional.

Menționăm că, Documentul Unic de Program 2022-2024 este organizat în 3 Programe de finanțare:

Programul 1 „Competitivitate", care include proiectele orientate spre valorificarea infrastructurii de afaceri, inclusiv rețele de start-up, racordarea la utilități publice a zonelor economice libere și a parcurilor industriale, crearea locurilor de muncă, sporirea atractivității turistice și a altor inițiative orientate spre dezvoltarea economică la nivel regional și local.
Astfel, beneficiarii proiectelor vizate vor fi locuitorii municipiului Chișinău și ai raioanelor Anenii Noi, Orhei, Călărași, care vor beneficia de 4 proiecte în vederea sporirii atractivității turistice.

Programul 2 „Dezvoltare Urbană" - include proiectele destinate orașelor, menite să asigure revitalizarea zonelor urbane degradate, să creeze un confort sporit locuitorilor din urbe prin amenajarea spațiilor cartierelor și să asigure conectarea la utilități publice calitative. Acest program va fi un sprijin esențial administrațiilor publice în schimbarea aspectului exterior al orașelor, dar va avea și un impact major asupra dezvoltării teritoriilor și localităților adiacente acestor orașe.
În acest mod, orașul Ialoveni își va îmbunătăți aspectul urban și confortul locuitorilor prin implementarea a 1 proiect de revitalizare urbană.

Programul 3 „Infrastructură Regională" - include implementarea proiectelor de aprovizionare cu apă și canalizare. În acest Program au fost incluse 11 proiecte de aprovizionare cu apă și canalizare cu un cost de aproximativ 881 mln. lei, care ulterior va fi completat și cu alte surse financiare externe.

Astfel,  unul din proiectele care va asigura interconexiunea cu apă potabilă este proiectul „Îmbunătățirea calității vieții populației rurale prin construcția apeductului de interconexiune a râului Prut s. Măcărești cu apă potabilă a 13 localități din raioanele Nisporeni și Ungheni" care presupune conectarea la sistemul de aprovizionare cu apă din România, operatorul ApaVital.

De asemenea, va fi demarată etapa I a proiectului „Construcția sistemelor de aprovizionare cu apă și sanitație a localităților din lunca râului Prut, raionul Hîncești" al căror beneficiar vor fi locuitorii satelor Cotul Morii, Nemțeni, Obileni, Ivanovca, Mirești, Bujor Leușeni. Dar și pregătirea documentației tehnice pentru construcția ulterioară a Magistralei Chișinău-Strășeni-Călărași.

Proiectele desemnate în cadrul DUP 2022-2024, pentru a fi realizate de ADR Centru în regiune pînă în anul 2024 sunt:

Programul 1. Competitivitate

1. Dezvoltarea Grădinii Botanice ca destinație ecoturistică - mun. Chișinău

2. Consolidarea, conservarea și dezvoltarea infrastructurii turistice din cadrul Rezervației Cultural-Naturale „Orheiul Vechi" - raionul Orhei

3. Anenii Noi - Hub Național de turism sportiv - or. Anenii Noi

4. Valorificarea potențialului turistic al regiunii de centru a Republicii Moldova (Raioanele Străşeni, Călărași, Nisporeni şi Ungheni) - or. Călărași

Programul 2. Dezvoltare urbană

5. Crearea unei zone de agrement pentru sporirea calității vieții locuitorilor din or. Ialoveni - or. Ialoveni

Programul 3. Infrastructura regională

6. Construcția apeductului magistral Sărata-Răzești-Voinescu-Mingir, raionul Hîncești - raionul Hîncești

7. Reabilitarea și extinderea apeductului magistral Zagarancea - Cornești - raionul Ungheni

8. Îmbunătățirea calității vieții populației rurale prin construcția apeductului de interconexiune a rîului Prut - s. Măcărești cu apă potabilă a 13 localități din raioanele Nisporeni și Ungheni - raioanele Ungheni și Nisporeni

9. Sistem de canalizare pentru 7 localități și conectarea la stația de pompare/epurare din Strășeni - raionul Strășeni

10. Apeduct magistral pentru localitățile: Văsieni, Ulmu (etapa 3) și Costești, Pojăreni (etapa 4) - raionul Ialoveni

11. Construcția sistemelor de aprovizionare cu apă și sanitație a localităților din lunca rîului Prut, raionul Hîncești, Etapa I - raionul Hîncești

12. Apeduct Prut - Nisporeni. Evacuarea apelor reziduale a or. Nisporeni (etapele II și III) și com.Vărzărești - raionul Nisporeni

13. Sisteme Regionale Apa-Canal - garanția sănătății noastre - raionul Hîncești

14. Îmbunătățirea nivelului de trai în localitățile raioanelor Călărași și Strășeni prin asigurarea accesului populației la sistemele centralizate de canalizare - raioanele Călărași și Strășeni

15. Îmbunătățirea calității vieții populației rurale prin construcția sistemelor de apă potabilă și de canalizare, regionalizarea serviciilor comunale în satele din lunca rîului Lapușnița, raionul Hîncești - raionul Hîncești

16. Îmbunătățirea infrastructurii de apă în Moldova Centrală - raioanele Strășeni și Călărași.

Astfel, după implementarea proiectelor enumerate mai sus, Autoritățile Locale și locuitorii Regiunii Centru vor beneficia de:

- 10 proiecte tehnice elaborate,
- 1 studiu de fezabilitate elaborat
- 8 atracții turistice construite/renovate/amenajate
- 16 ha de teritoriu amenajat (etapa I)
- 1 parcare amenajată,
- 1 teatru verde creat/amenajat;
- 10 alei pietonale pavate;
- 2 blocuri sanitare;
- 1 teren de joacă
- 3 Castele de apă potabilă construite
- 2 Stații de dezinfectare a apei construite
- 11 Stații de pompare a apei construite/reabilitate/montate
- 27,166  km de apeduct magistral construiți
- 197,6 km de rețele de apeduct construit;
- 61,88 km retele de canalizare construite/reabilitate
- 13 Turnuri de apă construite/reabilitate/montate,
- 7 Rezervoare de apă potabilă construite/reabilitate/montate.

Pentru a consulta lista integrală a proiectelor prioritare de dezvoltare regională finanțate din FNDRL pentru perioada 2022-2024 accesați aici.

Prin realizarea proiectelor de dezvoltare regională, ADR Centru sub egida Ministerului Infrastructurii și Dezvoltării Regionale a Republicii Moldova, își propune să sporească accesul locuitorilor din regiune la condiții mai bune de trai.