Prima   -  Noutăți - Proiectele de Eficiență energetică și de aprovizionare cu apă și canalizare realizate de ADR Centru în regiune asigură accesul locuitorilor la condiții mai bune de viață

Proiectele de Eficiență energetică și de aprovizionare cu apă și canalizare realizate de ADR Centru în regiune asigură accesul locuitorilor la condiții mai bune de viață

   
17.11.2022   363 Accesări  

Pe lîngă proiectele de dezvoltare regională implemetate din Fodul Național de Dezvotare Regională și Locală(FNDRL), ADR Centru implementează în regiune proiecte de infrastructură susținute financiar de partenerii de dezvoltare.

În acest context, în RDC, Uniunea Europeană prin Agenția de Cooperare Internațională a Germaniei (GIZ Moldova) implementează 4 proiecte care prevăd sporirea eficienței energetice a clădirilor publice  și 2 proiecte de reabilitare și extindere a sistemului de aprovizionare cu apă și canalizare.  Acestea sunt realizate de Agenția de Dezvoltare Regională Centru în cadrul proiectului de țară „Construcția infrastructurii de aprovizionare cu apă şi canalizare, precum şi de eficiență energetică în clădirile publice", bugetul căruia este de 39.8 milioane euro.

Astfel, de condiții mai bune pentru studiere și muncă beneficiază deja, elevii și personalul didactic a liceului ,,Mihai Eminescu,, din orașul Ungheni, a liceului ,,Holercani,, din orașul Dubăsari, a liceului ,,Ion Vatamanu,, din Municipiul Strașeni, și urmează să fie finalizate lucrările la liceul ,,Alexei Mateevici,,  din orașul Șoldănești. În urma realizăriii celor 4 proiecte majore, ca și indicatori de performanță avem:

- 2893 persoane beneficiare

- 23196,42 m² clădire renovată

- 28059,18  m² suprafață termoizolată

- 13297,90 m² pereți exteriori izolați

- 2738,51 m² ferestre și uși exterioare schimbate

- 12379,94 m² planșeu izolat

- 4 puncte termice instalate

- 123 panouri foltovoltaice instalate

- 220 m.l. conducte exterioare executate.

Totodată, realizarea lucrărilor de îmbunătățirea și extindere a serviciilor de alimentare cu apă și de canalizare în or. Călărași și municipiul Ungheni, susținute financiar de UE, dar și două proiecte de asigurare a accesului la sistemul de apă și canalizare pentru locuitorii orașelor Ialoveni și Rezina, susținute financiar de SlovakAid, aduc Regiunii Centru îmbunătățirea calității vieții locuitorilor prin:

- 36569,5 m. rețea de apeduct extinsă și reabilitată;

- 600 m de apeduct centralizat construit;

- 1742 branșamente la apă;                                              

- 1 Stație de clorinare construită/reabilitată;

- 16380 m de retea de canalizare gravitațională/sub presiune construită;

- 741 racordări cu sistemul de canalizare;

- 3 stații de pompare construite/reabilitate

- 5000 persoane conectate la apeduct centralizat;

- 700 gospodării conectate la apeduct centralizat;

- 870 persoane conectate la rețeaua de canalizare;

- 225  gospodării conectate la rețeaua de canalizare;

- 2 campanii de conștientizare organizate;

- 2000 persoane informate în domeniul utilizării raționale a resurselor de apă și protecției mediului.

Proiectele care se încadrează în măsurile de sporire a eficienței energetice și de aprovizionare cu apă și canalizare implementate de ADR Centru, instituție subordonată Ministerului Infrastructuri și Dezvoltării Regionale, vin să crească accesul locuitorilor din regiune la servicii și utilități publice de calitate.

 
Arrow Prev

             

            

Arrow Next