Prima   -  Noutăți - Vizită de monitorizare la proiectul ”Reabilitarea infrastructurii de transport spre obiectivele de importanță majoră”

Vizită de monitorizare la proiectul ”Reabilitarea infrastructurii de transport spre obiectivele de importanță majoră”

   
21.11.2022   648 Accesări  

În conformitate cu Planul de activitate al secției Monitorizare și evaluare a ADR Centru, recent a fost organizată o vizită de monitorizare post-implementare la proiectul regional "Reabilitarea infrastructurii de transport spre obiectivele de importanță majoră" cu scopul evaluării impactului acestuia.

Vadim Grosu, specialistul în monitorizare și evaluare, al ADR Centru, însoțit de Igor Simion,  viceprimarul or. Nisporeni  - în calitate de beneficiar al proiectului, au întreprins o vizită în teren, la obiectul reabilitat pentru a determina nivelul de asigurare a durabilității investiției, dar și impactul acesteia asupra calității locuitorilor din regiune.

Proiectul susmenționat  a fost inclus în Apelul 2012 și face parte din Prioritatea 1 Reabilitarea infrastructurii fizice -  Măsura 1.2 Reabilitarea și modernizarea  rețelei de drumuri existente  și a conexiunilor internaționale. În calitate de solicitant de finanțare a proiectului este primăria orașului Nisporeni, în parteneriat cu Consiliul Raional Nisporeni și primăria com. Vărzărești, raionul Nisporeni.

Conform cererii de finanțare, activitățile pentru care a fost solicitată acoperire financiare au vizat organizarea procedurilor de achiziție a lucrărilor de construcție a drumului și construcţia propriu-zisă a acestuia.

Costul  total al proiectului, conform cererii de finanțare a fost de - 3 014,82 mii lei. Finanțarea proiectului din  sursele FNDR a fost acceptată prin Decizia CNCDR cu privire la repartizarea mijloacelor financiare ale Fondului național pentru dezvoltare regională pe anul 2014, nr.13/13 din 20.12.2013.

Costul total al proiectului, solicitat din FNDR, a crescut de la 3 014,82 mii lei, conform deciziei CNCDR nr. 13/13 din 20.12.2013, la 3 975,67 mii lei, conform deciziei CNCDR nr. 5/14 din 11.11.2014. Operarea acestor modificări în Decizia Consiliului Național de Coordonare a Dezvoltării Regionale nr. 13/13 din 20.12.2013 cu privire la repartizarea mijloacelor financiare, au fost necesare în vederea asigurării implementării cu succes a proiectelor de dezvoltare regională, inclusiv și a proiectului vizat.

Astfel, comisia de monitorizarea a constatat că în urma implementării proiectului  obiectivul general a fost atins prin: 

  • Infrastructura rutieră de importanță regională restabilită, prin reabilitarea a 0,62 km. de drum (str. Toma Ciorba din or. Nisporeni);
  • Indicatoare rutiere instalate;
  • Alternativă mai scurtă, creată pentru accesul lucrătorilor de la serviciul urgență și ambulanță de la Spitalul Raional Nisporeni către populație;
  • Acces asigurat la principalele obiective de deservire socială: Spitalul Raional Nisporeni, Policlinica Nisporeni, Centrul de bătrâni „Încredere", Întreprinderea de Stat „Nis-Silva".

Lucrările de construcţii în cadrul proiectului au fost iniţiate în anul 2014 şi finalizate în anul 2015. Astfel, bunurile şi lucrările obţinute în urma implementării proiectului au fost transmise în posesia beneficiarului final ­(Primăria or. Nisporeni), care este obligat să asigure evidenţa şi integritatea acestor bunuri, precum şi exploatarea lor eficientă și diligentă, exclusiv conform destinaţiei şi scopurilor prevăzute în proiect.

Astfel, în cadrul vizitei de monitorizare a proiectului, realizată recent, evidența și integritatea acestui bun a fost constatată de către specialistul secției Monitorizare și Evaluare al ADR Centru. Neregularități severe nu au fost identificate. S-a constatat că porțiunea de drum, precum și rigolele de scurgere a apelor pluviale, sunt îngrijite, curățate și întreținute stabil de către Gospodăria Comunală Nisporeni, iar Spitalul Raional Nisporeni, Policlinica Nisporeni, Centrul de bătrâni „Încredere", Întreprinderea de Stat „Nis-Silva" au confirmat importanța acestui obiectiv la nivel local și regional.