Prima   -  Noutăți - Întrunirea finală a Comitetului Director Local al proiectului de eficientizare energetică a Liceului Teoretic din Holercani

Întrunirea finală a Comitetului Director Local al proiectului de eficientizare energetică a Liceului Teoretic din Holercani

   
19.04.2023   634 Accesări  

Membrii Comitetului Director Local al proiectului de eficientizare energetică a Liceului Teoretic din Holercani s-au întâlnit astăzi într-o ședință finală a proiectului. Aceasta a fost o ocazie importantă pentru a evalua rezultatele proiectului și pentru a discuta despre modul în care s-au atins obiectivele propuse.

În cadrul ședinței, s-a constatat că proiectul a fost un succes, obiectivele fiind atinse în mare măsură. Prin implementarea unor măsuri de eficientizare energetică, Liceul Teoretic din Holercani a redus semnificativ consumul de energie electrică și termică, ceea ce a dus la o reducere semnificativă a costurilor pentru școală.

"Am reușit să arătăm că investiția în eficientizarea energetică poate fi foarte benefică pentru instituțiile publice, pentru mediul înconjurător și pentru bugetele acestora", a declarat reprezentantul liceului teoretic.

Membrii Comitetului Director Local au făcut un apel la o mai mare atenție la aspectele legate de eficientizarea energetică în viitor.

Măsurile de eficiență energetică implementate cu suportul Uniunii Europene în Liceul Teoretic 'Holercani' din s. Holercani, r. Dubăsari, au dus la o reducere semnificativă a consumului de energie electrică și termică, ceea ce a avut un impact pozitiv asupra mediului înconjurător.

Grație acestor măsuri de eficiență energetică, consumul anual normat de energie în școală s-a redus cu 58 MWh, ceea ce înseamnă o reducere semnificativă a costurilor cu energia electrică și termică. De asemenea, emisiile anuale normate de CO2 s-au redus cu 18 tone, ceea ce a contribuit la îmbunătățirea calității aerului și la protejarea mediului înconjurător.

Măsuri de eficiență energetică au dus la îmbunătățirea condițiilor de învățare și a confortului termic în școală, ceea ce a contribuit la îmbunătățirea sănătății și bunăstării a peste 300 de elevi și cadre didactice.

În cadrul acestei ultime ședințe, reprezentanții ADR Centru au informat despre procedura de recepție finală a lucrărilor care urmează să fie organizată în curînd. Totodată, ADR Centru a transmis bunurile formate în cadrul proiectului investițional în proprietatea publică a beneficiarului final.

Participanții la întrunire au discutat cu privire la măsurile de asigurare a durabilității investițiilor - ce vine în sarcina APL și a reprezentanților instituției de învățământ din Holercani, pentru a garanta viabilitatea lucrărilor executate în beneficiul locuitorilor. Astfel, specialiștii ADR Centru, vor asigura monitorizarea durabilității investițiilor în decurs de trei ani din momentul semnării actelor de transmitere ce atestă costul investițional al bunurilor, lucrărilor și serviciilor achiziționate în cadrul proiectului executat cu susținerea Uniunii Europene.