Prima   -  Noutăți - Monitorizarea a două proiecte de dezvoltare regională, care au îmbunătățit condițiile de viață pentru locuitorii din Strășeni

Monitorizarea a două proiecte de dezvoltare regională, care au îmbunătățit condițiile de viață pentru locuitorii din Strășeni

   
01.12.2023   334 Accesări  

Agenția de Dezvoltare Regională Centru (ADR Centru) monitorizează cu atenție asumarea angajamentelor beneficiarilor proiectelor de dezvoltare regională, cu accent pe asigurarea durabilității investițiilor. În acest context, miercuri, 30 noiembrie 2023, ADR Centru a desfășurat o vizită în teren pentru a evalua acțiunile întreprinse în cadrul a două proiecte de dezvoltare regională, și anume "Reabilitarea și modernizarea drumului regional L442 - Strășeni - Voinova, Raionul Strășeni" și "Sporirea eficienței energetice a liceului teoretic ,,Ion Vatamanu" din Municipiul Strășeni.

Proiectul ce vizează modernizarea tronsonului de drum Strășeni-Voinova, a fost implementat de către ADR Centru în perioada 2018-2022, și a avut un impact semnificativ asupra infrastructurii rutiere din regiune. Lucrările desfășurate în extravilanul localităților Ghelăuza, Recea, Zubrești, Chirianca și Voinova, raionul Strășeni, au inclus reabilitarea și modernizarea a peste 10 km de drum, construirea și reabilitarea a 2 poduri și 46 de podețe la drumul principal și podețe laterale la intrările în curți, amplasarea semnelor de circulație rutieră corespunzătoare, consolidarea acostamentelor și amenajarea teritoriului adiacent drumului.

Finanțarea proiectului, în valoare totală de peste 90,3 milioane lei, a provenit din Fondul Național de Dezvoltare Regională și Locală, precum și din sursele Fondului Rutier prin Administrația de Stat a Drumurilor. Eforturile depuse au fost menite să îmbunătățească condițiile de trafic și securitatea pentru peste 32,400 de locuitori din raionul Strășeni, 80 de agenți economici din Regiunea Centru, rezidenți ai Parcului Industrial și Zonei Economice Libere din orașul Strășeni, și aproximativ 100 de producători agricoli din zonă.

În cadrul vizitei de monitorizare, echipa ADR Centru, împreună cu reprezentantul Consiliului raional Strășeni, a inspectat tronsonul reabilitat și a discutat despre colaborarea continuă cu Administrația de Stat a Drumurilor pentru întreținerea corespunzătoare a infrastructurii.

Vizita a continuat la Liceul Teoretic ,,Ion Vatamanu" din Municipiul Strășeni, unde am discutat cu directorul instituției despre respectarea planului de asigurare a durabilității proiectului, fiind confirmată veridicitatea datelor prezentate în rapoartele remise către agenție.

Proiectul de eficiență energetică a fost posibil datorită sprijinului financiar acordat de Uniunea Europeană. Aceste măsuri au avut un impact semnificativ asupra mediului de studiu, asigurând un climat mai confortabil pentru cei peste 650 de elevi și condiții de muncă îmbunătățite pentru profesori și personalul auxiliar. Valoarea totală a lucrărilor de eficientizare energetică a constituit circa 1,3 milioane еuro, din care 1,2 milioane еuro au fost oferiți de UE cu titlu nerambursabil și 100.000 de euro - contribuție locală.

Printre lucrările de eficientizare energetică realizate se numără renovarea acoperișului și izolația pereților exteriori ai clădirii, reabilitarea centralei termice și a rețelelor exterioare de încălzire, instalarea unui sistem fotovoltaic pentru producerea energiei electrice, amenajarea și dotarea cantinei, precum și asigurarea cu apă caldă menajeră și renovarea blocurilor sanitare interioare ale instituției.

Până în prezent, sistemul fotovoltaic nu a fost pus în funcțiune, fiind necesară o reproiectare a documentației de racordare la energie electrică a liceului. În scurt timp instituția va fi conectată conform cerințelor impuse, ceea ce va permite contorizarea energiei produse de sistemul fotovoltaic.

Beneficiarii proiectelor de dezvoltare regională au responsabilitatea de a informa ADR Centru cu privire la măsurile de asigurare a durabilității pe o perioadă de trei ani după finalizarea investiției. Planul de mentenanță este aprobat de Consiliul Raional și supus monitorizării constante din partea agenției, întru asigurarea condițiilor optime pentru locuitorii regiunii.