Prima   -  Noutăți - Agenția de Dezvoltare Regională Centru anunță lansarea concursului de angajare pentru funcția de Expert în domeniul Mediului, Social, Sănătății și Siguranței

Agenția de Dezvoltare Regională Centru anunță lansarea concursului de angajare pentru funcția de Expert în domeniul Mediului, Social, Sănătății și Siguranței

   
05.06.2024   20 Accesări  

Funcție vacantă: Expert în domeniul Mediului, Social, Sănătății și Siguranței

(candidatul va fi angajat în cadrul Unității de implementare a proiectului "Îmbunătățirea infrastructurii de apă în Moldova Centrală" prin concurs, desfășurat în două etape (prima etapă - selectarea candidaților prin verificarea actelor depuse, îndeplinirea criteriilor de participare; a doua etapă - interviul de angajare). 

Scopul general al funcției:

 • Coordonarea activităților aferente monitorizării impactului de mediu și social.
 • Asigurarea respectării standardelor de mediu și standardelor sociale.
 • Coordonarea activităților în timpul implementării proiectului în conformitate cu cerințele legale de mediu și sociale.
 • Implementarea planului de acțiuni privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică.
 • Monitorizarea implementării proiectului în conformitate cu standardele Băncii Mondiale.

 Condiții de participare:

 • Cetățean al Republicii Moldova
 • Angajarea în funcţie în bază de concurs
 • Cunoaşterea limbii engleze la nivel avansat

Competenţe şi calificări: 

 • Studii superioare în științe de mediu, inginerie de mediu sau științe naturale;
 • Cel puţin 2 ani de experienţă în misiuni de evaluare a mediului/social și management de mediu/social;
 • Cunoașterea legislației Republicii Moldova pentru protecția mediului/socială și a politicilor de mediu/sociale;
 • Experiență în reglementările operaționale de sănătate și securitate în timpul lucrărilor de construcție;
 • Experiența anterioară în proiecte va fi considerată un avantaj;
 • Experiența demonstrată pentru susținerea, consilierea și/sau colaborarea cu instituțiile publice privind garanțiile de mediu/dezvoltarea durabilă etc. va fi considerată un avantaj.
 • Bune abilități interpersonale și de comunicare.

Lista de referință pentru interviul de angajare: 

 • Standardele sociale și de mediu a băncii mondiale; 
 • Legea nr. 438 din 28.12.2006 privind dezvoltarea regională în RM;
 • H.G. nr. 127 din 08.12.2008 privind măsurile de realizare a Legii nr. 438-XVI/2006 privind dezvoltarea regională în Republica Moldova;
 • H.G. nr. 285 din 23.05.1996 cu privire la aprobarea Regulamentului de recepție a construcțiilor și instalațiilor aferente;
 • Acte legislative și normative în domeniul mediului.

Persoanele interesate pot depune personal/prin poştă/prin e-mail dosarul de concurs care va conţine:

 • CV-ul (în formă tipică, cuprinzând experiența relevantă pentru postul respectiv);
 • Copia buletinului de identitate;
 • Copii ale documentelor care certifică nivelul educațional: titluri/diplome /certificate, în confirmarea studiilor obținute;
 • Copia cărții de muncă, ca dovadă documentară a experienței de muncă anterioare.

Date de contact:

 • Tel./fax: (268)  2 26 92
 • E-mail: adrcentru@adrcentru.gov.md     
 • Adresa poştală: MD-6801 or. Ialoveni, str. Alexandru cel Bun 33, et. IV

 Data limită până când poate fi depus dosarul este 21 iunie 2024.