Prima   -  Noutăți - Agenția de Dezvoltare Regională Centru anunță concurs pentru ocuparea funcțiilor vacante

Agenția de Dezvoltare Regională Centru anunță concurs pentru ocuparea funcțiilor vacante

   
03.12.2010   2227 Accesări  

Agenția de Dezvoltare Regională Centru anunță concurs

pentru ocuparea funcțiilor vacante:

 

 • 1. Manager în cadrul proiectului „Construcția platformelor pentru depozitarea deșeurilor solide/managementul deșeurilor solide", comuna Vatici, r-nul Orhei.
 • 2. Manager în cadrul proiectului „Îmbunătățirea coeziunii infrastructurii de drumuri regionale R3-E581 in Regiunea de Dezvoltare Centru", s. Ulmu, r-nul Ialoveni.
 • 3. Manager în cadrul proiectului„ Managementul deșeurilor menajere în localitățile din raionul Telenești și Sângerei", or. Telenești.
 • 4. Manager în cadrul proiectului Asigurarea dezvoltării locale durabile și prevenirea poluării resurselor naturale prin reconstrucția stației de epurare a apelor reziduale, reconstrucția și extinderea rețelelor de apă și canalizare", or. Călărași.
 • 5. Manager în cadrul proiectului „Salubrizarea localităților din raioanele Nisporeni, Strășeni și Călărași pentru un mediu curat și sănătos", s. Ciorești, r-nul Nisporeni.

 

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

Denumirea și sediul Instituției publice organizatoare a concursului:

 • Agenția de Dezvoltare Regională Centru;
 • RM, Or. Ialoveni, str. Alexandru cel Bun, 33, et. 1 (în incinta Consiliului Raional Ialoveni);
 • Tel./fax: (0268) 22692, e-mail: oficiu.adrc@gmail.com office@adrcentru.md, web: www.adrcentru.md.

 

Condițiile de participare la concurs:

Condițiile de bază:

 • Cetățean al Republicii Moldova;
 • Domiciliu permanent în RM;
 • Studii superioare în domenii relevante (tehnic, economic, management);
 • Minimum 3 ani de experiență de lucru în implementarea proiectelor;
 • Abilități în managementul administrativ și financiar al proiectelor;
 • Cunoașterea limbii române și ruse. Cunoașterea limbii engleze va constitui un avantaj;
 • Deprinderi excelente de comunicare;
 • Cunoașterea bună a Word și Excel este necesară.

 

Cerințele specifice:

 

Managerul de proiect își îndeplinește responsabilitățile sale în strînsă coordonare cu specialistul pentru elaborarea, implementarea și monitorizarea proiectelor din cadrul ADR și cu Directorul ADR Centru. El este responsabil pentru implementarea cu succes a activităților proiectului și atingerii rezultatelor planificate în proiect.  El va supraveghea periodic  proiectul și va raporta responsabililor din cadrul ADR despre rezultatele obținute privind implementarea proiectului. Managerul de proiect  va participa în toate ședințele legate de implementarea proiectului dat. El va însoți consultanții naționali și internaționali  precum și responsabilii din partea ADR Centru și MCDR  în cadrul vizitelor de monitorizare a proiectului.

 

Sarcini și responsabilități:

•A.     Managementul procesului de implementare al proiectului

 • Răspunde de realizarea graficului activităților proiectului conform criteriilor temporare, cantitative, calitative și financiare.
 • Identifică și raportează despre riscurile la care se expune proiectul la etapa implementării.
 • Contribuie la asigurarea transparenței gestionării resurselor financiare ale proiectului.
 • Este responsabil pentru managementul zilnic al proiectului - organizațional și conceptual în corespundere cu planul de implementare al proiectului;
 • Este responsabil pentru prezentarea la timp a tuturor documentelor tehnice și financiare solicitate din partea ADR
 • Este responsabil împreună cu supraveghetorul tehnic de asigurarea calității lucrărilor prevăzute în cadrul proiectului.
 • Ghidează împreună cu supraveghetorul tehnic, lucrul contractanților privind desfășurarea activităților conform planului de lucru și graficului de executare a lucrărilor specificate în contractele încheiate privind implementarea proiectului;
 • Asigură transformarea efectivă și la timp a resurselor proiectului în activități și produse concrete, care vor duce la atingerea rezultatelor scontate;
 • Participă în elaborarea planului de asigurare a durabilității proiectului;

 

•B.     Monitorizare și evaluare

 • Răspunde de monitorizarea și evaluarea activităților, produselor, rezultatelor și impactului proiectului.
 • Monitorizează aspectele cantitative si calitative a tuturor activităților din planul de implementare a proiectului.
 • Efectuează vizite în teritoriu la locul realizării proiectului în vederea colectării informațiilor despre mersul implementării proiectului.
 • Monitorizează realizarea activităților pentru diminuarea impactului negativ asupra mediului.
 • Facilitează determinarea situației reale în implementarea proiectului și identificarea statutului în implementarea proiectului (roșu, galben, verde)
 • Evaluează rezultatele activităților realizate în baza indicatorilor aprobați pe tipologia dată de proiect.

 

•C.       Comunicare și raportare

 • Asigură un flux informațional adecvat, discuții și feedback dintre diferiți actori implicați în proiect
 • Raportează către ADR despre activitățile realizate în cadrul proiectului și rezultatele acestora.
 • Participă la toate evenimentele proiectului, asigurând pregătirea adecvată a acestora
 • Asigură promovarea proiectului în mediul beneficiarilor și mass media locală
 • Organizează împreună cu specialistul proiecte ADR  informarea beneficiarilor și instruirea prestatorilor de servicii
 • Facilitează cooperarea dintre partenerii proiectului

 

 

•D.     Achiziții

 • Participă în procesul de achiziție de bunuri, lucrări și servicii pe parcursul implementării proiectului
 • Acordă suport la elaborarea specificațiilor tehnice pentru echipament, bunuri, ce urmează a fi procurate in cadrul proiectului;
 • Urmărește împreună cu specialistul pe achiziții publice din cadrul ADR respectarea legislației în procesul achizițiilor publice

 

            Persoanele interesate pot depune personal/prin poștă/prin e-mail dosarul de concurs care va conține:

 • CV - ul (în formă tipică, cuprinzînd experiența relevant pentru postul respectiv);
 • Copia buletinului de identitate;
 • Copii ale documentelor care certifică nivelul educațional titlul/diploma/certificate, pentru confirmarea educației obținute - pentru funcțiile, care necesită asemenea cunoștințe sau calități;
 • Copia cărții de muncă ca dovadă documentară a experienței de muncă anterioară.

 

Data limită pînă la care poate fi depus Dosarul de concurs este

20 decembrie 2010

 

Telefon/Fax: (0268) 22692

e-mail oficiu.adrc@gmail.comoffice@adrcentru.md

adresa poștală - RM, or. Ialoveni, str. Alexandru cel Bun, 33

persoana de contact - Ciobanu Lilia, specialist resurse umane

 

Vor fi contactate numai persoanele selectate pentru interviu.