Prima   -  Achiziții publice   -  Proceduri - Invitație la concurs pentru achiziționarea serviciilor prin metoda cererii ofertelor de prețuri nr. 3255-op/12

Invitație la concurs pentru achiziționarea serviciilor prin metoda cererii ofertelor de prețuri nr. 3255-op/12

   
18.07.2012   1416 Accesări  

Denumirea autorității contractante  Agenția de Dezvoltare Regională Centru 

Sediul autorității contractante (adresa depunerii ofertelor și desfășurării concursului) or. Ialoveni, str.Alexandru cel Bun, 33

Numărul de telefon și persoana de contact Sergiu Golovco, tel. 268-2-72-35, fax.268-2-26-92

Obiectul achiziției : Servicii de supravegere tehnică ale supraveghetorului tehnic la obiectul: Reabilitarea drumului L445 (R1-Roșcani – stația Ghidighici) km 3+200 – km4+994 din s. Sireți, r. Strășeni

 Denumirea serviciilor solicitate (descrierea succintă a acestora)

          1. Reabilitarea drumului L445 (R1-Roșcani – stația Ghidighici) km 3+200 – km4+994 din s. Sireți, r. Strășeni

Conform proiectelor executate de S.A. “Intexnauca” și devizelor de cheltueli a cîștigătorului SRL „Lincons”, cu prețul la ofertă – 8 642 000,00 lei (inclusiv TVA), finanțarea și lucrările se efectuează în anul 2012

 Termenul - limită de prezentare a ofertelor și termenul de desfășurare a  concursului: (data/ora)   _23 iulie 2012, ora 11:00

 Criteriile de evaluare a ofertelor (valoarea relativă a cerințelor care vor fi luate în considerare pe lângă prețul propus)  Preț mai mic la ofertă, experiență în domeniul solicitat.

 Termenul și condițiile de îndeplinire a serviciilor:  Pe tot parcursul îndeplinirii lucrărilor cu darea în expluatare a lor

Valuta și modul de achitare : lei moldovenești, timp de 30 zile de la data dării în exploatare a obiectului

Termenul de valabilitate a ofertelor : 30 zile de la data limită de depunere a ofertei

Documentele de calificare ale operatorilor economici:

1.      Oferta (nu mai mare de 0,7% din prețul ofertei cîștigătoare de executare a lucrărilor)

2. Copia Certificatului de atestare tehnico-profesională;

3. Copia legitimației de Responsabil tehnic;

4. Rechizitele bancare, Copia buletinului de identitate ;

5. Lista obiectelor supravegheate de același tip conform lucrărilor menționate, pe parcursul a ultimilor trei ani .

6. CV

7. Copia carnetului de muncă.

           Alte informații:

 1. Ofertele pot fi prezentate prin poștă sau curier, dar nu mai tîrziu de termenul limită de depunere a ofertelor;

   2. Prețul să fie indicat cu și fără TVA

 

Conducătorul grupului de lucru

          Director ADR Centru                                                                 Tudor Meșina