Prima   -  Achiziții publice   -  Proceduri - Invitație de precalificare pentru achiziția lucrărilor de Construcții a magistralei Chișinău - Strășeni - Călărași și măsuri prioritare de reabilitare pentru alimentarea cu apă în orașele Călărași și Strășeni finanțate de către Guvernul Federal German prin intermediul băncii de dezvoltare KfW

Invitație de precalificare pentru achiziția lucrărilor de Construcții a magistralei Chișinău - Strășeni - Călărași și măsuri prioritare de reabilitare pentru alimentarea cu apă în orașele Călărași și Strășeni finanțate de către Guvernul Federal German prin intermediul băncii de dezvoltare KfW

   
02.06.2021   319 Accesări  

Română


Țara:                              Republica Moldova

Termen limită:              16 Iulie, 2021, ora 10.00

Obiectul:                       Construcția magistralei Chișinău - Strășeni - Călărași și măsuri prioritare de reabilitare pentru alimentarea cu apă în orașele Călărași și Strășeni

Nr. de achiziție KfW:501634

Denumirea proiectului:        Îmbunătățirea infrastructurii de apă în Moldova Centrală

Tipul notificării:                     Invitație de precalificare

Scurta descriere:         Antreprenorii calificați sau asocierile în participație sunt invitați să depună un document de precalificare pentru achiziționarea de lucrări pentru construcția a 50 km de conductă din fontă ductilă DN400-600, 5,0 km conducte HDPE PN10 de 315-200 mm, mai multe stații de pompare de până la 40 l / s, rezervor de beton armat de 800 m3, 2 instalații de re-clorurare, supape, debitmetre și M&E, instrumentare, SCADA și instalații de control, cu toate lucrările pentru alimentarea cu apă potabilă.

 

 

English


Country:                        Republic of Moldova

Deadline:                       16st July, 2021

Title:                              Construction of Transmission Main Chisinau - Straseni - Calarasi and Priority Rehabilitation Measures for Water Supply in the Towns of Calarasi and Straseni

KfW Procurement No.:501634

Project Name:               Water Supply and Sanitation in Moldova Centre

Type of Notice:             Invitation for Prequalification

Short description:        Qualified Contractors or Joint Ventures are invited to submit a prequalification document for procurement of works for the construction of 50 km of DN400-600 ductile iron pipeline, 5.0 km of 315-200 mm HDPE PN10 pipelines, several pumping stations of up to 40 l/s, 800 m3 reinforced concrete reservoir, 2 re-chlorination installations, valves, flowmeters, and M&E, instrumentation, SCADA and control installations, with all works for potable water supply.

-

-

Deutsch


Land:                             Republik Moldova

Termin:                          16st Juli, 2021

Titel:                              Bau einer Wasserversorgungshauptleitung von Chisinau - Straseni - Calarasi und priorisierte Rehabilitierungsmaßnahmen der Wasserversorgung in den Städten Calarasi and Straseni. 

KfW Beschaffungsnr.: 501634

Projektname:                Water Supply and Sanitation in Moldova Centre

Art der Meldung:          Aufruf zur Präqualifizierung

Kurzbeschreibung:      Qualifizierte Bauunternehmen und Bietergemeinschaften sind eingeladen, eine Präqualifizierung einzureichen. Vorgesehene Leistungen: Bau einer ca. 50 km, DN400-600 DI Trinkwasserversorungsrohrleitung; 5,0 km, DN200-315 HDPE PN10 Rohrleitungen mit mehreren Pumpstationen mit bis zu 40 l/s; 800 m3 Stahlbetonreservoir; 2 Chlorungsanlagen, Ventile, Durchflussmesser und M&E Instrumente, SCADA und Steuerungsanlagen.