Prima   -  Achiziții publice   -  Proceduri - LICITAȚIE PUBLICĂ privind achiziția lucrărilor de construcție pentru creșterea eficienței energetice a Liceului Teoretic ”Alexei Mateevici, or. Șoldănești

LICITAȚIE PUBLICĂ privind achiziția lucrărilor de construcție pentru creșterea eficienței energetice a Liceului Teoretic ”Alexei Mateevici, or. Șoldănești

   
11.05.2023   171 Accesări  

Lucrări de construcție pentru creșterea eficienței energetice a Liceului Teoretic "Alexei Mateevici, or. Șoldănești (Reabilitarea  blocurilor D,E, F, G, H a clădirii L.T. A. Mateevici ce cuprind lucrări și soluții de eficiență energetică și lucrări complimentare eficienței energetice)

MSPL/GIZ/L/CEE/004

Autoritatea contractantă

Agenția de Dezvoltare Regională Centru

Adresa

str Alexandru cel Bun, 33, et.4, or. Ialoveni, Republica Moldova

Telefon/fax

0 (268) 2 26 92

Adresa electronică

adrcentru@adrcentru.gov.md 

Secretarul grupului de lucru, responsabil de procedura de achiziţie

GOLOVCO SERGIU

Obiectul achiziţiei

Executarea lucrărilor de construcție pentru creșterea eficienței energetice a Liceului Teoretic "Alexei Mateevici, or. Șoldănești (Reabilitarea  blocurilor D,E, F, G, H a clădirii L.T. A. Mateevici ce cuprind lucrări și soluții de eficiență energetică și lucrări complimentare eficienței energetice) 

Cod achiziție GIZ UE

 

Locul eliberării documentelor/caietului de sarcini

MD-6801, str Alexandru cel Bun, 33, et.4, or. Ialoveni, Republica Moldova

Locul desfășurării procedurii de achiziție publică

MD-6801, str Alexandru cel Bun, 33, et.4, or. Ialoveni, Republica Moldova

Adresa electronică pentru comunicare/ solicitare a documentației de atribuire/ a clarificărilor

adrcentru@adrcentru.gov.md 

Telefon de contact persoana responsabilă

fix: + 373 268 2 72 35; mob: + 373 78883842

Limba în care vor fi întocmite documentația standard/caietul de sarcini

Dosarul de ofertă este disponibil numai în limba română.

Termenul de depunere a ofertelor

12 iunie 2023, ora 10:00 - ora Europei de Est.

Ședința de deschidere a ofertelor

12 iunie  2023, ora 11:00 - ora Europei de Est.

Sursa finanțării

Uniunea Europeană, Conform Acordului de finanțare

Procedura de achiziții publice aplicată

Regulamentul GIZ Moldova în domeniul Achizițiilor Publice (versiune adaptată la dispozițiile PRAG UE)

http://adrcentru.md/libview.php?l=ro&idc=592&id=3651&t=/Achizitii-publice/Achizitii-in-proiecte-finantate-de-UE/Documente-i-Regulamente/Regulamentul-GIZ-Moldova-in-domeniul-Achizitiilor-Publice-versiune-adaptata-la-dispozitiile-PRAG-UE 

Criterii de selecție

Comitetul de evaluare va selecta ofertantul a cărui ofertă a fost determinată să fie în concordanță cu criteriile administrative, economice și tehnice și a oferit cel mai mic preț.

Criteriul de atribuire a contractului:

Cea mai avantajoasă ofertă din punct de vedere economic este oferta licitată cu cel mai mic preț.

Termenul de valabilitate a ofertelor

Ofertele trebuie să rămână valabile pentru o perioadă de 90 de zile de la data limită de depunere a ofertelor

Garanția bancară de participare la licitație

280,000 (trei sute treizeci de mii) MDL

Alte informații relevante:

Autoritatea contractantă în conformitate cu Acordul dintre Guvernul Republicii Moldova și Guvernul Germaniei privind cooperarea tehnică semnat la 22 februarie 1994, ratificat prin Hotărârea Parlamentului nr. 499-XIII din 15 martie 1995 și în conformitate cu articolul 104 „Livrări fără taxe" din Codul fiscal (Monitorul Oficial nr. 76-80 din 20 aprilie 2012) vor aplica cota de TVA zero serviciilor contractate. Astfel, Oferta va fi prezentată la cota de TVA zero.

 

Important!

La prezenta procedură se aplică clauza suspensivă înainte de adoptare a unei decizii de finanțare în privința atribuirii și semnării contractului, conform prevederilor p.2.4.6 din Regulamentul GIZ Moldova în domeniul Achizițiilor Publice (versiune adaptată la dispozițiile PRAG UE)