Prima   -  Planificare și programare regională   -  Planificare și programare regională   -  Planificare anuală   -  Planuri de activitate - PROGRAMUL OPERAȚIONAL REGIONAL CENTRU 2022 – 2024

PROGRAMUL OPERAȚIONAL REGIONAL CENTRU 2022 – 2024

   
20.09.2023    

Politica de dezvoltare regională reprezintă ansamblul instrumentelor și măsurilor pe care autoritățile administrației centrale și locale le iau într-un teritoriu regional în favoarea acțiunii de creștere a competitivității și dezvoltări durabile a fiecărei regiuni pentru creșterea calității vieții cetățenilor.

Dezvoltarea regională durabilă este un imperativ asumat de Guvernul Republicii Moldova, care şi-a confirmat angajamentul ferm pentru distribuirea echitabilă a şanselor de dezvoltare pe întreg teritoriul ţării, asumat prin cadrul legislativ, cît şi prin documentele de politici aprobate în acest sens. Succesul implementării politicilor regionale va impulsiona şi accelera dezvoltarea regiunilor, scopul final fiind îmbunătăţirea calităţii vieţii cetăţenilor, indiferent unde locuiesc aceştia pe teritoriul Republicii Moldova. Stabilirea în spațiul de politici publice a unor noi concepte și paradigme de dezvoltare - coeziune incluzivă, planificare spațială integrată, procese intersectoriale de luare a deciziilor, precum și necesitatea de a îmbunătăți coerența intervențiilor/programelor la nivel regional a determinat nevoia de a revizui obiectivele de dezvoltare și a stabili noi direcții strategice de intervenție.

Scopul Programului Operațional Regional este de a asigura un cadru eficient de planificare pentru a determina direcţiile şi ritmul de dezvoltare, a eficientiza activitatea autorităţilor în gestionarea problemelor regionale, în utilizarea resurselor financiare, de a promova regiunea şi de a atrage fonduri externe pentru a implementa proiectele investiţionale planificate.