Prima   -  Oportunități de finanțare - Agenția de Dezvoltare Regională Centru împărtășește concluzii și recomandări din Concursul de Propuneri de Proiecte pentru Dezvoltarea Urbană

Agenția de Dezvoltare Regională Centru împărtășește concluzii și recomandări din Concursul de Propuneri de Proiecte pentru Dezvoltarea Urbană

   
08.06.2023   311 Accesări  

Agenția de Dezvoltare Regională Centru sub egida Ministerului Infrastructurii și Dezvoltării Regionale a organizat astăzi, pe data de 08 iunie 2023, o Masa rotundă cu tema "Concluzii, recomandări și lecții învățate ca urmare a Concursului de propuneri de proiecte".

Evenimentul a avut loc în incinta Consiliului Raional Ialoveni și a reunit reprezentanți ai orașelor din Regiunea Centru, care au participat la Concursul competitiv pentru identificarea, evaluarea și aprobarea proiectelor de dezvoltare urbană, revitalizarea economică și socială a orașelor propuse spre finanțare din Fondul Național pentru Dezvoltare Regională și Locală (FNDRL), lansat de Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale începând cu 01 noiembrie 2022.

Specialiștii agenției au avut o prezentare detaliată despre evaluarea rezultatelor obținute în cadrul Concursului de propuneri de proiecte și au prezentat soluții pentru optimizarea procesului de pregătire a dosarelor complete de finanțare pentru concursurile viitoare. Participanților li s-a prezentat procedura de analiză și selectare a propunerilor de proiecte, iar accentul a fost pus pe momentele importante în procesul de acordare a punctajului. Detaliile referitoare la prezentare pot fi consultate în documentul atașat acestui comunicat.

Reprezentanții din regiune au fost avertizați cu privire la importanța evitării unei analize superficiale a grilei de evaluare tehnică și financiară înainte de a începe scrierea proiectului. Realizarea unei analize solide contribuie la estimarea punctajului pe care potențialul aplicant îl poate obține. A fost subliniată, de asemenea, importanța identificării criteriilor la care se poate obține un punctaj mai mic și căutarea de variante de îmbunătățire.

În cadrul Mesei rotunde, participanții au discutat despre dificultățile întâmpinate în procesul de completare a dosarului și au fost încurajați să apeleze la suportul angajaților din cadrul ADR Centru pentru a se asigura că pregătesc un dosar complet, de calitate și competitiv.

Amintim că în cadrul ședinței ordinare a Consiliului Regional de Dezvoltare Centru, desfășurată pe 26 mai curent, membrii Consiliului au aprobat lista cererilor de finanțare depuse în cadrul Concursului pentru identificarea, evaluarea și aprobarea proiectelor de dezvoltare urbană, revitalizarea economică și socială a orașelor. Aceste proiecte au fost înaintate către comisia interministerială și propuse spre finanțare din Fondul Național pentru Dezvoltare Regională și Locală, cu scopul de a îmbunătăți calitatea vieții în regiune.