„Reabilitarea și modernizarea drumului regional L-452 (G-452) or. Strășeni - s. Scoreni (r-nul Strășeni) - s. Malcoci (r-nul Ialoveni)”

   
„Un mediu salubru pentru o dezvoltare regională durabilă”
„Salubrizarea localităților din raioanele Nisporeni, Strășeni și Călărași pentru un mediu curat și sănătos”
„Construcția platformelor pentru depozitarea deșeurilor solide/managementul deșeurilor solide”
„12000 cetățeni aprovizionați cu apă potabilă în 12 localități”
” Dezvoltarea sistemului de management integrat al deșeurilor solide, inclusiv colectarea separată, reciclarea, crearea poligoanelor”
„Deschiderea traseului turistic (Vama Veche Lăpușna) prin restaurarea obiectelor de patrimoniu istoric, Conacul „Manuc-Bey” din or. Hîncești , Locația geto-dacică din s. Stolniceni”
„Construcția Complexului Turistic Sportiv”
„Acces asigurat la viața publică”
„Dezvoltarea infrastructurii de transport pentru valorificarea potențialului turistic a Regiunii de Dezvoltare Centru”
„Reabilitarea și modernizarea drumului regional L-452 (G-452) or. Strășeni - s. Scoreni (r-nul Strășeni) - s. Malcoci (r-nul Ialoveni)”

 

Fișă de proiect

Denumirea proiectului

„Reabilitarea și modernizarea drumului regional L-452 (G-452) or. Strășeni - s. Scoreni (r-nul Strășeni) - s. Malcoci (r-nul Ialoveni)"

Localizarea

Satul Scoreni, raionul Strașeni - satul Malcoci, raionul Ialoveni;

Aplicantul

Primăria Scoreni, raionul Strășeni;

Parteneri

Consiliul Raional Strășeni;

Primăria Malcoci, raionul Ialoveni;

Obiectivele proiectului

Obiectivul general: Reconstrucția și renovarea drumului local L452, pe porțiunea s. Scoreni, r-l Strășeni și s. Malcoci, r-l Ialoveni cu lungimea de 6200m. 

Obiectivele specifice: Interconexiunea între drumurile L452-L463-E581-M1; Reabilitarea drumului L452 va conecta localitatea Scoreni la drumul internațional M1, cu trecere prin localitatea Malcoci. 

Relevanța și impactul regional al proiectului

Proiectul prevede reabilitarea drumului local L452, care va face conexiunea dintre localitatea Scoreni și Malcoci cu ieșire spre drumul internațional M1 și stipulează reabilitarea drumurilor conexe cu ieșire la drumurile magistrale și naționale. Relevanța proiectului se atestă în importanța regională pe care o reprezintă drumul L452, pentru că va conecta localități din două raioane diferite Ialoveni și Strășeni, economisind timp, distanță, carburanți și bani, parcurgând cu 10 km mai puțin decât pe drumul ocolitor ce trece prin or. Strășeni. Prin conexiunea pe care o face între Scoreni și Malcoci, cu ieșire la drumul M1 - traseul Chișinău-Leușeni. Reabilitarea drumului L452 este de importanță majoră pentru regiune. Pentru accesul populației din Scoreni spre orașul Chișinău este preferabilă utilizarea traseului dat, luîndu-se în considerație că în prezent conexiunea este efectuată prin orașul Strășeni-ceea ce mărește mult distanța și timpul de deplasare.

Beneficiarii finali ai proiectului / grupurile țintă

Populația localităților Scoreni și Malcoci- 6400 locuitori; Mediul de afaceri din aceste localități; Instituțiile publice; Autoritățile publice locale; 2262 gospodării casnice; 6 instituții publice (grădinițe, școli);

45 agenți economici și 1678 gospodării țărănești; Primăria Scoreni și Primăria Malcoci;

Activități principale

1.Lansarea proiectului; 2. Petrecerea licitației pentru contractarea antreprenorului; 3.Campanie de informare privind începerea proiectului; 4.Efectuarea lucrărilor de reconstrucție și amenajare; 5.Campanie de informare privind finalizarea proiectului;

Produsele proiectului

6200m de drum cu beton asfaltic, renovat pe L452, porțiuniea s. Scoreni și s. Malcoci cu ieșire la traseul internațional Chișinău Leușeni - M1.

Rezultatele proiectului

Infrastructura regională prin renovarea drumului local L452 îmbunătățită; timp parcurs dintre localități prin modernizarea drumului, redus; gospodării casnice protejate de aluviuni, prin sistemul de scurgere pluvial a drumului renovat; Carburanți pentru călătoria dintre localitățile vizate și spre capitală economisiți; Infrastructura în EuroRegiunea Siret-Prut-Nistru reabilitată; Volum sporit a schimbului de mărfuri între sate; Poluarea mediului prin economisirea de carburanți diminuat;

Durata proiectului

19 luni;

 

Valoarea totală a proiectului

 

Total

 

FNDR

 

Contribuția proprie

Alte surse

28052,39 mii lei

27702,6 mii lei

349,79 mii lei (proiect tehnic)

 

 

 

Arrow Prev

              

          

Arrow Next