Prima   -  Planificare și programare regională   -  Planificare și programare regională   -  Programe regionale sectoriale (PRS)

Programul Regional Sectorial de Management al Deşeurilor Solide pentru Regiunea de Dezvoltare Centru

   
Programul Regional Sectorial de Management al Deşeurilor Solide pentru Regiunea de Dezvoltare Centru
Programul Regional Sectorial de Alimentare cu Apă și de Canalizare pentru Regiunea de Dezvoltare Centru
Programul Regional Sectorial în Eficienţă Energetică pentru Regiunea de Dezvoltare Centru
Programul Regional Sectorial în domeniul infrastructurii Drumurilor Regionale și Locale pentru Regiunea de Dezvoltare Centru
Program regional sectorial în domeniul dezvoltării Infrastructurii de sprijin a afacerilor
Programul Regional Sectorial în domeniul creșterii atractivității turistice în Regiunea de Dezvoltare Centru