print
Atelierul de lucru nr.4 în domeniul AAC
11.11.2013
819 Accesări

Ministerul Dezvoltării Regionale și Construcțiilor și Agenția de Dezvoltare Regională Centru, cu suportul Agenției de Cooperare Internațională a Germaniei (GIZ), în cadrul proiectului  "Modernizarea Serviciilor Publice Locale în Republica Moldova", au organizat, pe data de 29 octombrie 2013, ședința nr.4 a Grupului Tehnic de Lucru, implicat în procesul de elaborare a planului strategic regional în domeniul Alimentare cu apă și canalizare (AAC).

Principalele subiecte, incluse în agenda Atelierului de lucru nr. 4, au fost:

  • prezentarea fișelor raioanelor (în baza rezultatelor atelierului de lucru precedent și a informațiilor suplimentare transmise de membrii grupurilor de lucru, menite sa faciliteze procesul de planificare sectorială);
  • prezentarea previziunilor privind dezvoltarea serviciilor de AAC, orizont 2020;
  • punerea în discuții a aspectelor de gender în sectorul AAC;
  • identificarea unor riscuri și a durabilității proiectelor posibile în AAC.

Pe fiecare dintre temele anunțate au fost făcute prezentări de către experții GIZ-GOPA2, urmate de exerciții practice, datorită cărora membrii GTL, dar și toți participanții aveau o mai mare claritate asupra conținuturilor propuse de experți.

Membrii GTL  au fost foarte activi și inițiau discuții cu scop de clarificare a anumitor subiecte ce țin de regiune, în general, dar și de fiecare raion, în special.

Participanții la atelier, după dezbateri, au căzut de acord asupra viziunii Regiunii de Dezvoltare Centru privind serviciile AAC din perspectiva 2020 (rata de conectare la sistemele îmbunătățite de alimentare cu apă, rata de conectare la sistemele de canalizare, separat pe mediul urban și cel rural.)

S-a convenit ca fișele raionale AAC să fie actualizate (completate cu informație lipsă sau informație de ultimă oră la toate compartimentele fișei) și pînă la 15 noiembrie curent să fie expediate la ADR Centru.

Următoarea ședință a GTL este preconizată pentru începutul lunii decembrie.

 

Copyright © 2020 Agenția de Dezvoltare Regională Centru