print
La Șoldănești s-a desfășurat Ședința Comitetului Director Local pentru proiectul ”Îmbunătățirea serviciilor de gestionare a deşeurilor solide în raioanele Şoldăneşti şi Rezina”
10.02.2016
765 Accesări

Marți, 9 februarie, în sala de protocol a Consiliului raional Șoldănești s-a desfășurat ședința membrilor Comitetului Director Local(CDL) pentru proiectul-pilot  "Îmbunătățirea serviciilor de gestionare a deşeurilor solide în raioanele Şoldăneşti şi Rezina".

Ședința a fost prezidată de președintele CDL,  Rotundu Svetlana, preşedintele raionului Şoldăneşti. În cadrul acestei întruniri, manager local de proiect, Tinică Aliona, a prezentat raportul de progres al proiectului Modernizarea Serviciilor Publice Locale MDS pentru trimestrul IV al anului 2015. La acest capitol raportorul a informat executarea contractelor de delegare a serviciului de MDS în cadrul proiectului. În urma discuțiilor s-a hotărît că gunoiştile temporare trebuie să fie autorizate şi date în gestiunea SA „Salubritate Şoldăneşti". Inspectoratul Ecologic Şoldăneşti va oferi asistenţă în procesul dat.

Eduard Ungureanu, direcorul ADR Centru a îndemnat reprezentanții autorităţilor locale şi serviciilor deconcentrate să conlucreze eficient pentru a rezolva problemele curente. ADR Centru va oferi în continuare asistenţă în identificarea mijloacelor financiare pentru construcţia CIMDS din Parcani.

Membrii CDL au audiat raportul privind rezultatul Studiului de referinţă  „Extinderea managementului integrat al deşeurilor solide în localităţile din bazinul rîului Ciorna" prezentat de Rusu Valeriu, Președinte AO „Habitat" din Rezina.

Tot în cadrul acestei întruniri a fost adus la cunoștința membrilor CDL situația privind îndeplinirea planului comun de acţiuni  pentru utilizarea conformă de către cetăţeni a serviciului de MDS. Aici, Leonid Paierele, șef IES Șoldănești, a comunicat că  Inspecţia Ecologică Şoldăneşti întreprinde mai multe acţiuni de informare şi conştientizare a populaţiei, însă este necesar implicarea mai activă a autorităţilor publice locale.

Cei prezenți au venit cu propuneri în ceia ce privește planul de asigurare a durabilităţii  proiectului  ,,Îmbunătăţirea serviciilor de gestionare a deşeurilor solide în raioanele  Şoldăneşti şi Rezina".

Tot ieri, în cadrul acestei întruniri, a fost discutată situația cu privire la furturile frecvente de tomberoane de la platformele amplasate pe teritoriul raionului Şoldăneşti. Aici, Bînţu Dorin, șef IP Șoldănești, a informat că pe parcursul anului 2014 au fost înregistrare 12 sesizări şi 15 petiţii privind furtul tomberoanelor, 37 tomberoane au fost sustrase. 18 tomberoane au fost găsite în raionul Rezina. Pe parcursul anului 2015 au fost înregistrate 9 sesizări şi 32 petiţii, 48 tomberoane au fost sustrase și se întreprind măsuri pentru a fi găsite.

De asemenea membrii CDL au  discutat despre activităţile SA ,,Salubritate Şoldăneşti,, pentru următoarea perioadă şi iniţiativele de dezvoltare a proiectului. În mediu rata de achitare a serviciului de colectare a deşeurilor este de 84%. Recent a fost aprobat regulamentul de salubrizare a oraşului Şoldăneşti, iar la 1 februarie SA a fost înregistrată ca plătitoare de TVA. În viitorul apropiat SA va depune un demers la IFS pentru a clarifica problema aplicării TVA pentru serviciile de colectare a deşeurilor prestate populaţiei.

Copyright © 2020 Agenția de Dezvoltare Regională Centru