print
În cadrul celei de-a doua şedinţe organizate de ADR Centru, Grupul de Lucru Regional Sectorial în domeniul infrastructurii de suport în afaceri a formulat viziunea şi obiectivele de dezvoltare ale sectorului
01.12.2016
687 Accesări

Pe data de 30.11.16, ADR Centru a organizat a doua şedinţă a Grupului de Lucru Regional Sectorial în domeniul dezvoltării infrastructurii de suport pentru mediul de afaceri. Ședința a avut ca scop prezentarea etapei curente de elaborare a Programului Regional Sectorial în domeniul respectiv şi stabilirea în comun a viziunii şi obiectivelor, care se vor regăsi în PRS.

La şedinţă au participat membrii GLRS -  reprezentanţi ai direcţiilor de profil din cadrul Consiliilor Raionale din Regiunea Centru, Agenției de Dezvoltare Regională Centru, reprezentanţi ai Ministerului Economiei, ai Ministerului Dezvoltării Regionale şi Construcţiilor, ai ODIMM, precum şiai partenerilor de dezvoltare.

Ala Bragoi, şef al SPSP, a prezentat în detalii structura PRS-ului, metodologia de elaborare a acestuia, paşii întreprinşi pînă acum şi etapele ce urmează a fi realizate în anul viitor. La fel, un subiect de interes pentru participanţii GLRS a constituit prezentarea profilului socio-economic al Regiunii Centru, cu accent pe infrastructura de afaceri din RDC la nivel de situaţie existentă şi potențial de dezvoltare. Cu un exemplu concret de infrastructură de suport pentru afaceri a venit reprezentantul Consiliului Raional Străşeni, care a prezentat detaliat mecanismul de funcţionare şi facilitățile oferite de Parcul Industrial CAAN din or. Străşeni.

Un alt subiect pe agendă a constituit prezentarea sintetică a datelor cuprinse în chestionarele  privind dezvoltarea noilor structuri de suport în afaceri în RDC şi structurile de suport în afaceri existente în RDC, chestionare care au fost trimise şi ulterior colectate de la Consiliile Raionale din regiune. Specialiştii ADR Centru au venit către participanţii cu iniţiativa de a construi o bază de date on-line actualizată şi detaliată, care să cuprindă locaţiile potenţiale de suport în afaceri din toată regiunea. Această bază de date va reprezenta în sine o platformă accesibilă pentru potenţialii investitori, care îşi vor putea forma o imagine clară a potenţialului Regiunii Centru în domeniul economic.

Amintim că Grupul de Lucru Regional Sectorial a fost constituit pe 14 aprilie a.c. şi are 24 de membri. Pe 19 mai a avut loc ședința de constituire a GLRS, în cadrul căreia s-a discutat rolul GLRS în procesul de elaborare a PRS, s-a prezentat planul de acțiuni de elaborare a PRS, setul de indicatori statistici utilizați în analiza activităților din domeniul infrastructurii de afaceri, precum şi s-au identificat indicatorii de context și indicatorii de rezultat pentru ideile din domeniul infrastructurii de suport în afaceri colectate în cadrul Concursului de propuneri de proiecte din anul 2016. Scopul elaborării Programelor Regionale Sectoriale în domeniul infrastructurii de suport în afaceri şi cel în domeniul atractivităţii turistice constă în stabilirea direcţiilor de dezvoltare ale sectoarelor menționate prin planificarea și programarea detaliată a intervențiilor pentru un orizont de timp previzibil, racordate la țintele naționale de dezvoltare, la politicile UE, astfel încît aceste programe să contribuie în mod real la dezvoltarea Regiunii Centru și implicit la dezvoltarea ţării în ansamblu.

Copyright © 2024 Agenția de Dezvoltare Regională Centru