print
DEZVOLTAREA LEADERSHIP-ULUI ÎN INSTITUȚIILE PUBLICE
05.12.2016
1692 Accesări

Academia de Administrare Publică, în parteneriat cu Agenția de Cooperare Internațională a Germaniei (GIZ), continuă instruirea personalului din cadrul instituțiilor pubice din toată țara. Astfel, în conformitate cu Planul de realizare a cursurilor de dezvoltare profesională în semestrul II al anului 2016, care a fost expediat autorităţilor administraţiei publice locale și alte instituții interesate(scrisoarea nr. 16-01/287 din 21.09.2016), în perioada 05-07 decembrie curent, în cadrul Academiei se desfășoară cursul „Dezvoltarea leadership-ului în administraţia publică", destinat personalului cu funcţii de conducere din cadrul autorităţilor administraţiei publice locale.

Reieşind din faptul, că instruirea noii generaţii de conducători din sectorul public este o condiţie indispensabilă a reformelor şi creşterii eficienţei, performanţei şi responsabilităţii instituţiilor publice, scopul programului „Dezvoltarea leadership-ului în administrația publică" este sporirea competențelor teoretice și practice ale participanților la curs necesare asigurării unui leadership eficient în administrația publică.

Participarea la acest curs va permite funcţionarilor să-și actualizeze cunoştinţele privind funcţiile leadership-ului şi calităţile de bază ale unui leader; să-și formeze competențe în dezvoltarea echipelor; să-și modeleze atitudini de aplicare în practică a noilor cunoştinţe în domeniul leadership-ului precum şi să valorifice experienţa altor state în domeniul leadership-ului.

Copyright © 2024 Agenția de Dezvoltare Regională Centru