print
Peste 70 de milioane de lei vor fi alocate din Fondul Național de Dezvoltare Regională, pentru implementarea proiectelor în Regiunea de Dezvoltare Centru, în 2018
22.02.2018
1104 Accesări

Peste 70 de milioane de lei vor fi alocate din Fondul Național de Dezvoltare Regională, pentru implementarea proiectelor în Regiunea de Dezvoltare Centru, în 2018. Banii vor fi oferiți pentru proiectele în derulare, iniţiate în anul precedent. Din numărul total de proiecte propuse spre finanțare pentru anul 2018, care vor fi inițiate sau se află în derulare, 13 proiecte sunt destinate Regiunii de Dezvoltare Centru, cu un buget total de 70 646 000,00 lei. Decizia a fost luată în cadrul ședinței din 16 februarie 2018 a Consiliului Național pentru Coordonare a Dezvoltării Regionale.

S-a convenit ca proiectele din domeniul susținerii dezvoltării sectorului privat să fie considerate ca prioritare, în mod special, cele legate de crearea și dezvoltarea condițiilor de activitate a Zonelor Economice Libere, Parcurilor Industriale și Incubatoarelor de Afaceri. 

Menționăm că la selectarea proiectelor, s-a ținut cont de anumite criterii și anume: co-finanțarea din alte surse, punctajul acumulat în cadru evaluării de către comisia interministerială, nivelul de pregătire a proiectului pentru lansarea imediată a achizițiilor publice și existența documentației tehnice actualizate.

Astfel, importante surse financiare din FNDR au fost alocate pentru continuarea implementării celor 3 proiecte de aprovizionare cu apă și sanitație, 2 proiecte de eficiență energetică în clădiri publice, 3 proiecte ce țin de drumuri regionale și locale, 4 proiecte din domeniul atractivității turistice și 1 proiect ce ține de dezvoltarea infrastructurii de afaceri

Nr./o

Denumirea proiectului

Domeniul de intervenție

Costul total al proiectului conform Cererii de Finanțare

Aprobat din FNDR pentru  2018

1

”Îmbunătățirea calității vieții populației rurale prin construcția sistemelor  de apă potabilă şi de canalizare, regionalizarea serviciilor comunale  în satele din lunca r. Lapuşniţa, raionul Hînceşti”. Primăria s.Sofia, r-nul Hîncești.

Aprovizionare cu apă și sanitație

24 156 000,00

4 000 000,00

2

Construcția și reabilitarea sistemului de canalizare în or. Nisporeni, com. Vărzărești

Aprovizionare cu apă și sanitație

44 995 305,00

10 000 000,00

3

Apeduct magistral pentru localitatea Bardar, Ruseștii Noi ( etapa II) și rețele de canalizare pentru Or. Ialoveni

Aprovizionare cu apă și sanitație

33 420 390,00

4 000 000,00

4

Valorificarea potențialului turistic al regiunii de centru a RM - rn Strășeni, Călărași, Nisporeni și Ungheni

Sporirea Atractivității Turistice

28 340 316,21

4 000 000,00

5

Construcția complexului Turistic Sportiv în satul Costești

Sporirea Atractivității Turistice

32 410 000,00

4 000 000,00

6

Îmbunătățirea infrastructurii de turism de masă din regiunea Centru

Sporirea Atractivității Turistice

67 123 021,00

12 000 000,00

7

Reabilitarea și conectarea drumului local L165 la drumul național R20 și coridorul regional nr. 13 M2- R20

Infrastructura Drumurilor Regionale și Locale

81 025 750,00

5 000 000,00

8

Reabilitarea infrastructurii de transport pe traseul L392 Ungheni - Cetireni - Alexeevca

Infrastructura Drumurilor Regionale și Locale

98 373 135,52

6 400 000,00

9

Traseul turistic în 9 localități - crearea oportunităților de investire în turism (primăria Ulmu, r-nul Ialoveni)

Sporirea Atractivității Turistice

11 097 026,79

700 000,00

10

Îmbunătăţirea eficienţei energetice a blocului chirugical al IMSP Spitalul raional Orhei

Eficiența energetică a clădirilor publice 

8 670 960,00

3 671 361,15

11

Eficientizarea energetică a edificiului a Centrului de Sănătate Șoldănești

Eficiența energetică a clădirilor publice 

6 357 810,28

1 582 758,77

12

Reabilitarea infrastructurii rutiere de acces în regiunea Centruprin asfaltarea drumului L-326.M2 Clișova-Suhuluceni-Leușeni-Verejeni

Infrastructura Drumurilor Regionale și Locale

208 624 000,00

 

5 291 880,08

13

CENTRUL regional de afaceri și dezvoltare comunitară în raioanele Strășeni, Călărași și Hîncești

Dezvoltarea infrastructurii de afaceri

24 300 000,00

10 000 000,00

 

Total FNDR

 

668 893 714,80

70 646 000,00

Copyright © 2020 Agenția de Dezvoltare Regională Centru